Natuur worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Mossen

 
   
Mossen, of de afdeling Bryophyta (v. Gr. bruon = mos, phuton = plant) van de Cormophyta. In een andere indeling worden de Mossen tot de Cryptogamae gerekend.
De mosplant is thalleus (bezit een thallus, een niet in bladeren, stengels en wortels gedifferentieerd plantelichaam) of heeft stengels en bladeren. In plaats van wortels treft men vaatbundelloze uitgroeiingen, de rhizo´den, aan.
De mosplant is de geslachtelijke generatie, zij wordt gametofyt genoemd en vormt de geslachtscellen. In de oksels van de bladeren of op het thallus ontstaan de geslachtsorganen. Soms vindt men de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen (resp. antheridiŰn, enkelvoud antheridium, en archegoniŰn, enkelvoud archegonium) op dezelfde plant, soms op verschillende planten. Het antheridium vormt de mannelijke geslachtscellen, de antherozo´den, met twee flagellen elk. Deze kunnen door vocht naar de archegoniŰn zwemmen. Daar bevrucht de antherozo´de de eicel en uit de aldus ontstane diplo´de zygote wordt nu de (diplo´de) sporofyt gevormd.
De sporofyt is de ongeslachtelijke, sporevormende generatie. Het onderste deel van de sporofyt groeit met een voet door het archegonium heen in het weefsel van de mosplant, de gametofyt. De voet dient om voedsel uit de gametofyt op te nemen. Het bovendeel van de sporofyt groeit meestal sterk in de lengte; uiteindelijk bestaat het bovendeel uit een dunne steel (seta) met daarop het sporenkapsel (theca). In de theca ontstaan de sporenmoedercellen die onder reductiedeling, waarbij het aantal chromosomen wordt gehalveerd, de haplo´de sporen leveren. Deze sporen zijn meestal onbeweeglijk (aplanosporen). Door openspringen van het sporenkapsel komen de sporen vrij en kunnen op een geschikte plaats kiemen. De dan ontstane voorkiem (protonema) is draadvormig of thalleus. Uit dit protonema ontwikkelen zich weer een of meer mosplanten, waarop het protonema meestal weer verdwijnt.
Vaak komt bij Mossen ongeslachtelijke voortplanting voor. Delen van mossen (blaadjes, stukjes thallus, stengel) kunnen na verspreiding secundaire protonema leveren, waaruit weer mosplanten kunnen ontstaan. Op bladen, in de oksels van bladen, op rhizo´den, enz. kunnen broedknoppen (gemmae) ontstaan, waaruit direct of na vorming van een protonema nieuwe mosplanten kunnen groeien.
De Mossen worden meestal in twee klassen verdeeld, de Levermossen en de Bladmossen. Soms onderscheidt men nog een derde klasse, de Anthocerotae (met o.a. Anthoceros); deze wordt echter ook wel als de orde Anthocerotales van de Levermossen beschouwd.
kalkarme duinen kalkrijke duinen schraal grasland natte heide droge heide
gewoon gaffeltandmos gedraaid knikmos purpersteeltje veenmossen heide klauwtjesmos
bos kronkelsteeltje gewoon klauwtjesmos kronkelsteeltje gewoon trapmos gewoon gaffeltandmos
gewoon kronkelsteeltje pluimstaartmos gewoon peermos broedkelkje bronsmos
gewoon franjemos gewoon dikkopmos gewoon gaffeltandmos draadmossen bos kronkelsteeltje
geelsteeltje groot laddermos bleek dikkopmos gewoon maanmos gewoon kronkelsteeltje
nat groot duinsterretje heide-
klauwtjesmos
glanzend maanmos grijs kronkelsteeltje
gewoon knopjesmos klein duinsterretje ruig haarmos veen dubbeltjesm. ruig haarmos
kussentjesmos oranjesteeltje zand haarmos goudkorreltjes-
mos
zand haarmos
gewoon kantmos langkapsel-
sterretje
  krop-pluismos purpersteeltje
veenmossen gewoon goudmos   ven sikkelmos gewoon peermos
grijs kronkelsteeltje vergeten smaragdsteeltje   veen-
knopjesmos
gedrongen kantmos
droog nat duingrasland   franjemos
ruig haarmos lichtrandmos boompjesmos   gewoon draadmos
bronsmos rondbladig boogsterrenm.      
gewoon draadmos gerimpeld boogsterrenm.      
zand haarmos droog      
  geel zijdemos      
  gewoon zijdemos  

 

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


ę copyright WorldwideBase 2005-2009