header uitvindingen

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

 Muziek en getallen

 

 
   
Pythagoras en zijn volgelingen ontdekken de harmonie van het universum.

2.500 jaar geleden bevond zich in een kleine stad in het zuiden van Italië een buitengewone groep denkers. Zij deden muzikale en wiskundige ontdekkingen waar wij vandaag de dag nog steeds gebruik van maken. Ook ontwikkelden ze een filosofie die nog steeds veel invloed heeft. Onze overtuiging dat natuur- en wiskunde de meeste zaken kan verklaren vindt er zijn oorsprong in.
De Griekse filosoof Pythagoras was ongeveer vijftig jaar toen hij de Egeïsche Zee overstak om zich te vestigen in Crotona (nu Crotone) en een groep volgelingen om zich heen verzamelde. Deze pythagoreeërs legden een eed van trouw en geheimhouding af en hadden een rotsvast geloof, dat bijna aan het religieuze grensde, in wiskunde. Omdat zij ook geloofden dat de menselijk ziel in dieren kon voortleven, waren het vegetariërs.
Pythagoras is bekend door de bewuste stelling, die ook zijn naam draagt, maar dit is slechts één van de vele formules die zijn groep ontdekte. De pythagoreeërs waren gefascineerd door het feit dat 1 + 2 + 3 + 4 = 10, en dat uit deze cijfers een driehoek kon worden samengesteld, de tetraktys. Hun veronderstelling dat het universum gebaseerd was op een mystiek evenwicht, of kosmos, werd versterkt toen ze ontdekten dat er een verband bestond tussen de tetraktys en muziek. Door een snaar van één lengte te delen in twee, drie of vier delen, ontstonden nieuwe noten die perfect harmonisch samenklonken. Deze ontdekking legde niet alleen het fundament van de wetenschap van de muziek, maar leverde hen een nieuw inzicht op over het universum.
Zij waren de eersten die in overweging namen dat de aarde niet het middelpunt van alles was. Ze beweerden dat de planeten rond een centraal vuur draaiden. Bovendien, omdat er een universele wetmatigheid van cijfers was, was de afstand van de planeten onderling overeenkomstig die van de noten in harmonieuze muziek, wat tot een onaardse 'muziek der sferen' leidde.
Na Pythagoras heeft de wetenschap wel voortuitgang geboekt, maar relatief weinig. Natuurkundigen en kosmologen breken zich nog steeds het hoofd over hetzelfde dat Pythagoras en zijn volgelingen bezighield : de wiskundige inrichting van het universum of de ongrijpbare theorie van alles.

 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009