header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Nationalisme

 

Terug naar politieke strekkingen >>

 
 

 

 

 

 


  


 

Het nationalisme vindt zijn oorsprong in het geloof dat er fundamentele verschillen zijn tussen het ene volk en het andere. Het woord komt uit het Latijn : natio betekent geboorteplaats, en nationalistische politiek is altijd gebaseerd op werkelijke of vermeende bloedverwantschap.
Nationalisme is bovenal het politieke principe dat een volk met gemeenschappelijke kenmerken slechts vrij kan zijn in een eigen, soevereine en onafhankelijke staat.

Het moderne nationalisme dateert uit de 18de eeuw. Het woord zelf is waarschijnlijk voor het eerst gebruikt door de Duitse filosoof Johann Gottfried van Heder (1744-1803). Het idee dat de nationale identiteit het product was van een combinatie van etnische afkomst, gedeelde historie, cultuur en taal, kreeg een enorme invloed. Het sterk emotioneel geladen nationalisme was deels een reactie op de filosofen van de Verlichting, die het universele van de mensheid hadden benadrukt en die lokale, historisch gegroeide verschillen negeerden. De pogingen van Napoleon om Europa onder Franse hegemonie te brengen, wakkerden nationalistisch verzet in de bezette gebieden aan.
Taal is altijd een cruciaal element geweest in de ontwikkeling van nationale gevoelens. Het Engelse nationalisme kon pas ontstaan toen het Angelsaksisch en het Frans van de NormandiŽrs waren samengevloeid tot de Engelse taal. De vergelijkbare samensmelting van het Frankisch en het Latijn was een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van het Franse nationalisme. Het is de vraag of religie ook zo belangrijk is voor de vorming van een nationale identiteit, maar het speelt wel degelijk een rol. Het ontstaan van nationale gevoelens in Europa viel samen met de Reformatie -toen het Latijn als lingua franca terrein verloor op de verschillende lokale talen. De grote protestantse hervormers, o.a. Maarten Luther in Duitsland, John Knox in Schotland en Calvijn, deden een onbeschaamd beroep op nationalistische gevoelens.

Sommige aspecten van het nationalisme versterken het besef anders te zijn dan anderen. Daardoor kan nationalisme gevoelens van superioriteit oproepen en in extreme gevallen chauvinisme, xenofobie en militarisme voeden. Het nationalisme heeft zonder twijfel oorlogen ontketend en het is geen toeval dat tegenstanders zich vaak in internationale organisaties hebben verenigd.

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009