header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Neoclassicisme

 

Terug naar stromingen in de kunst >>

 
 

 

 

 

 


 

 

In het midden van de 18de eeuw werden de bedolven Romeinse steden Herculaneum en Pompeļ opgegraven. De uitzonderlijke vondsten zetten de verbeelding van de leiders van Europese smaak en mode in vuur en vlam. Nog nooit tevoren waren kunst en architectuur van de oude wereld met zoveel zorg en precisie bestudeerd. Een nooit tevoren waren de ruļnes van Griekenland en Rome zo toegankelijk geweest voor een breed publiek. Voor het eerst sinds eeuwen was het immers mogelijk om veilig te reizen. Voor de welgestelden werd de 'Grand Tour' de rigueur. De nieuwe stijl die ze mee naar huis namen - naar Frankrijk, Engeland en Duitsland - werd neoclassicisme gedoopt.
Met het neoclassicisme als inspiratiebron liet men enorme huizen en andere gebouwen optrekken, die meer dan voorheen het uiterlijk kregen van tempels. De interieurs werden overladen met klassieke motieven zoals pilaren, pilasters, frontons, urnen, friezen met basreliėfs van in Griekse gewaden gehulde figuren en wandschilderingen met voorstellingen uit de Griekse en Romeinse mythologie. De architectuur was zorgvuldig geproportioneerd en symmetrisch - het product van goed gedefinieerde geometrische regels. De golf van het neoclassicisme spoelde al gauw over de hele westerse wereld, inclusief de nog maar net onafhankelijk geworden Verenigde Staten; het was met recht de eerste echte internationale stijl.
Maar het neoclassicisme behelsde meer dan architectuur : het was een manier van denken. Het drukte harmonie, goede smaak, discipline, moraal, en de koele rede van de Verlichting uit. Het benadrukte ook een sociale rangorde. De heersende klasse spiegelde zich ook in die zin aan het oude Rome en zag zichzelf als erfgenamen van de patriciėrs, senatoren en keizers.
Minstens een eeuw lang bleef dit neoclassicisme de dominante stijl en zelfs nu nog oefent het invloed uit. Het neoclassicisme wordt vaak aangeduid als opponent van de romantiek, maar eigenlijk hadden deze twee stromingen veel verwantschap. Veel opdrachtgevers hadden er dan ook geen enkele moeite mee in om beide stijlen in een architectorisch concept verenigd te zien.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009