header Poolgebieden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Onderzoekingen
op de noordpool
 

 

 

 
Het wetenschappelijk onderzoek van het poollicht en de daarmee samenhangende verschijnselen heeft een sterke stimulans gekregen door de ontwikkeling van de rakettentechniek. Zo heeft bijvoorbeeld de Europese Organisatie voor Ruimteonderzoek (ESRO) een lanceerbasis in de Noordzweedse stad Kiruna, binnen de poolcirkel.
Kiruna’s beroepsbevolking leeft voor een groot deel van ondergrondse arbeid (de stad heeft een grote ijzermijn), maar een minderheid van zo’n tachtig man verdiept zich in het onderzoeken van de dampkring tot hoogten van enkele honderden kilometer boven het aardoppervlak.
De basis vanwaar zij hun peilraketten lanceren ligt ongeveer veertig kilometer buiten het centrum van de stad, maar nog steeds binnen de grenzen van de gemeente, die qua oppervlakte de grootste gemeente van de wereld is : 14.000 vierkante kilometer, of bijna de helft van België.
Tijdens de poolnacht daalt hier de temperatuur tot 25 graden onder nul en een plek die iets meer naar het zuidoosten ligt noteert nu en dan zelfs 40 graden vorst. ‘Zelfs onze eau de vie bevriest hier’, meldde ruim tweehonderd jaar geleden een groep Fransen, leden van de Franse academie van wetenschappen die de afplatting van de aardbol in het poolgebied bestudeerden.
Het werk van de ESRO-onderzoekers reikt tot in de ‘hoge sferen’, waar ze gegevens verzamelen over natuurkundige verschijnselen in de periferie van de aardsfeer, dat slechts vaag te omlijnen overgangsgebied tussen de dampkring en de ruimte. Van drie van de vier Europese kunstmanen waren de banen zo gericht, dat zij over de poolgebieden zouden lopen. Natuurkundig gesproken zijn dit immers de interessantste gebieden voor het onderzoek van de ionosfeer : hier interfereert de zon rechtstreeks met onze atmosfeer; elders niet. De enige manier om alle dampkringlagen te onderzoeken is die waarbij men wetenschappelijke apparatuur de lucht instuurt, in de neuskegels van de raketten.
Kiruna is één van de verst vooruitgeschoven posten van het noordpoolonderzoek. De noordpool maakt het onmogelijk dat men permanente bases vestigt in de onmiddellijke omgeving van de pool zelf.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009