Natuur worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Organische
meststof

 
   
Organische meststof is meststof die bestaat uit dierlijke uitwerpselen of uit resten van planten en dieren. Zij werken structuurverbeterend (de grond wordt kruimig), zij houden vocht vast en bevatten voedingsstoffen. Een teveel aan organische mest werkt verzuring (zie zure regen) en waterverontreiniging in de hand.

Aan organische meststoffen zijn de volgende beschikbaar :

1. Dierlijke mest: goed verteerde stalmest (mest en stro) uit de rundveehouderij, drijfmest of dunne mest (feces met spoelwater en urine gecombineerd) en gier; daarnaast van gespecialiseerde bedrijven: varkens- en kippenmest. Voorts afval uit slachthuizen, ledermeel, verenmeel, enz., met als voornaamste bloedmeel (12% N), dat in de groenteteelt onder glas (sla en tomaten bijv.) om zijn langzame stikstofwerking een veel gebruikte meststof is.

2. Stedelijke afvalstoffen: compost uit stadsvuil (op enkele plaatsen als zodanig centraal verwerkt, bijv. VAM-compost uit Drenthe) en uit zuiveringsslib ( ‘zwarte aarde’), afkomstig uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De laatste kan een (te) hoog gehalte aan zware metalen bevatten. Beide zijn tevens rijk aan kalk en aan diverse spoorelementen.

3. Aardachtig materiaal: slootbagger, terpaarde, boerderij- en tuinderijcompost, graszoden en speciaal voor de tuinderij: afgewerkte champignonmest (tevens rijk aan kalk), turfmolm en zwartveen.

4. Groenbemesting: klavers, lupinen, grassen, die als hoofdgewas, stoppelgewas of als ondervrucht worden verbouwd, om te worden ondergeploegd. Zij leveren aanvullend 20–60 kg stikstof per hectare.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009