Natuur worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Orkaan en tornado
 

 

natuurverschijnselen : klik hier

 

Tornado animatie

de orkaan >>
 

de tornado >>


 

 

Weinigen maken het onderscheid tussen een Orkaan en een Tornado.Toch zijn er heel grote verschillen. Ze ontstaan op een andere manier en op een andere locatie.
Een tropische Orkaan kan honderden kilometers breed zijn ... een Tornado 700 tot 800 meter.

De orkaan

Als water warm wordt, ontstaat er waterdamp. In tropische en subtropische gebieden is het warm. Als daar vlakbij watermassa's liggen, zoals een zee of een oceaan, komt daar ook damp vanaf als het warm is. Dat veroorzaakt een 'Cumulonimbuswolk' . Die wolk heeft een ronde vorm en is helemaal wit. Als er maar een zuchtje wind komt, zorgt die ervoor dat de wolk ronddraait.  Als er veel wind is draait die wolk dus heel snel rond. Hij wurmt zich door de luchtlagen omlaag en krijgt zo een langwerpige vorm. Orkanen hoeven niet altijd de grond te raken, de slurf kan makkelijk een paar meter boven de grond eindigen.

De aarde is verdeeld in twee stukken, het noordelijk en het zuidelijk halfrond. Het ene ligt boven de evenaar, het andere onder de evenaar. De evenaar is een denkbeeldige lijn die over het midden van de aarde loopt. Orkanen lijken te weten wat het verschil is tussen die
twee delen, want in het noordelijk halfrond draaien orkanen tegen de klok in, en in het zuidelijk halfrond met de klok mee. In zo'n orkaan kan wel 'vier miljard ton regenwater' zitten !  Een orkaan duurt maximum één week. Hij kan dus een week lang door het land trekken om alles op z'n weg te vernietigen.  Daarna sterft hij vanzelf uit.

Orkanen bestaan uit lagen. Niet alle wind in een orkaan draait. Eerst is er een laag die ronddraait, dan een laag die stijgt, dan weer een laag die ronddraait, enzovoort.
De stijgende lucht is warm en warme lucht is lichter dan koude lucht. De draaiende lucht is een soort strijd tussen warm en koud.
In het oog is het windstil maar niet ongevaarlijk. Je kan het oog vergelijken met een controlekamer van waaruit alles wordt bestuurd.

De kracht van een Orkaan wordt gemeten met 'de schaal van Fujita' (genoemd naar Theodore Fujita). Er zijn Orkanen die sneller gaan dan 512 km/u, maar de apparatuur kan die snelheid niet meer meten.

schaalcijfer benaming km/u schade
F0 zwak 64-117 enige lichte schade
F1 matig 118-179 lichte schade aan auto's enz
F2 krachtig 180-253 aanzienlijke schade
F3 zwaar 254-332 zware
schade
F4 verwoestend 333-419 zeer zware schade
F5 ongelooflijk 420-512 catastrofaal!!!!

Soms hoor je spreken over een Cycloon. Een Cycloon in een Orkaan op het water, waarvan de kracht wordt gemeten met 'de schaal van Saffir & Simpson'.

categorie druk hPa km/ u stormvloedhoogte schade
1 >980 118-152 1,2 - 1,6 m minimaal
2 965-979 153-176 1,7 - 2,5 m licht
3 945-964 177-208 2,6 - 3,7 m groot
4 920-944 209-248 3,8 - 5,4 m zeer groot
5 <920 >248 >5,4 m catastrofaal

De tornado

Koudere lucht blijft meestal dicht bij mekaar. De warme lucht stroomt dan onder de koude lucht door. Soms blijft de warme lucht een tijdje opgesloten in die koude lucht. Dan breekt de warme lucht er toch door heen en stijgt snel op, want warme lucht stijgt ! Op die manier ontstaan zo ongeveer een Tornado.
De warme lucht is een soort buis, de andere lucht botst er tegenaan en gaat eromheen draaien. Zo ontstaat er een draaiende trechter, m.a.w. een Tornado.
De winden van een tornado kunnen met snelheden van méér dan 400 km/u ronddraaien.
Tornado's komen veel voor op het zogenaamde 'Tornadopad' in Amerika. Dat pad volgen gemiddeld 600 tornado's per jaar.
In het midden van een tornado staat de wind stil. Dat noemt men het 'oog'. Het oog is dus het centrum van een tornado.

'De schaal van Fujita' (genoemd naar Theodore Fujita) bepaalt hoe sterk een tornado is. De schaal loopt van F0 tot en met F5. F0 is het minst sterke en F5 het sterkst.

schaalgetal windsnelheid km/u soort schade
F0 64-111 licht
F1 118-180 matig
F2 181-251 aanzienlijk
F3 252-330 ernstig
F4 331-417 zwaar
F5 418>>> catastrofaal
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009