header Poolgebieden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Plantengroei
in de toendra
 

 

 

 
In deze moeilijke omstandigheden zijn er toch meer dan 900 soorten planten die zich hebben aangepast. Daarnaast zon 300 soorten mos, ongeveer 200 soorten kostmos en wel 30 soorten varens. Het geheim zit in het feit dat de zonnewarmte wordt vastgehouden door de donker gekleurde bodem en door de planten die erop groeien. Het is inderdaad zo, dat de temperatuur van de planten enkele graden hoger kan zijn, dan die van de omringende lucht. Op een weerstation in Noord-Groenland werd bijvoorbeeld in de maand mei een temperatuur van 3,5 graden boven nul geregistreerd, terwijl het effectief 13 graden vroor. In een bed van donkerkleurig mos werd zelfs een temperatuur van 10 graden boven nul gemeten.
In het noordpoolgebied is de bodem meestal zuur, doordat er maar weinig lucht door kan en het water bijna niet kan worden afgevoerd. Vruchtbaarder is de grond op plaatsen waar dieren hun holen hebben en in gebieden waar veel vogels voorkomen, want daar zijn fosfaat en stikstof volop aanwezig. Sommige planten zijn verwant aan soorten die meer naar het zuiden voorkomen, bijvoorbeeld wilde klaprozen, steenbreek, heide, paardebloemen, korenbloemen, salie, grasklokjes en timotheagras. De grimmige toendra is zelfs getooid met boterbloemen en met het forse nagelkruid, dat in de bergen voorkomt. Men treft er grootbloemmuur aan en in drassige gebieden zelfs een dikke laag moeraswol, purperen trossen zuringscheutjes en op sommige plaatsen malse weiden.
Vooral korstmos is een merkwaardige plant. Het zijn eigenlijk twee organismen : alg en zwam.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009