header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Post-impressionisme

 

Terug naar stromingen in de kunst >>

 
 

 

 

 

 


 

Tegen de tijd van de achtste en laatste impressionistische tentoonstelling in 1886 hadden zelfs de sleutelfiguren in de beweging het gevoel gekregen dat het impressionisme zijn beperkingen had. Niettemin was het enorm invloedrijk geweest, zowel door de vernieuwing die het impressionisme in de techniek van het schilderen had gebracht, als door de manier waarop het de kunst had geëmancipeerd : omdat deze techniek geen technische verfijning vroeg, konden ook ongeschoolde kunstenaars zich deze eigen maken. Ook het publiek wist inmiddels deze nieuwe vormen van kunst meer te waarderen.
De ontwikkelingen die volgden waren divers, maar de meeste kunnen gezien worden in het licht van het impressionisme, of als een reactie erop, zodat ze samengebracht kunnen worden onder de noemer postimpressionisme. Veel van de nieuwe stromingen in de kunst waren al sinds de jaren 1860 naast het impressionisme opgekomen, maar hun invloed werd pas voelbaar toen de impressionisten in de jaren 1870 over hun hoogtepunt heen waren.
Paul Cézanne bijvoorbeeld exposeerde op de eerste impressionistische tentoonstelling in 1874, maar zijn werk nam al snel een heel andere wending. Hij werkte gestaag en vrijwel geheel alleen aan een vernieuwde kijk op de wereld, waarbij oppervlakken werden afgebroken in platte vlakken; hij probeerde alle mogelijkheden uit om een onderwerp als een tweedimensionaal beeld op een doek weer te geven. Vanwege zijn invloed op kubisme en abstracte schilderkunst wordt hij wel de vader van de moderne kunst genoemd.
Het einde van de 19de eeuw was een tijdperk van -ismen : neoimpressionisme, cloisonnisme, synthetisme, luminisme. Dat kwam omdat uiteenlopende getalenteerde kunstenaars - hoofdzakelijk Fransen - zochten naar een stroming die het impressionisme zou kunnen opvolgen. Tegen het eind van de eeuw kwam een hernieuwde belangstelling op voor de wereld van de verbeelding, geďnspireerd door met name Franse dichters als Paul Verlaine en Arthur Rimbaud, die in het kielzog werkten van hun landgenoot Charles Baudelaire. Het was romantiek met een nieuw gezicht en een nieuwe naam : symbolisme.
( foto : 'eenvoudig leven' - schilderij van Van Gogh )
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009