header gezondheid

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Psychose

 

Overzicht ziekten en aandoeningen >>

 
  Wat is een psychose?
De kern van een psychose bestaat hieruit dat iemand in een psychose geen onderscheid kan maken tussen de realiteit en de innerlijke belevingswereld (fantasie, denkbeelden, dromen, etc.); ook is het niet zonder meer mogelijk de persoon hierin te corrigeren.
Iemand met een psychose heeft vaak last van wanen: dit zijn eigen overtuigingen die niets met de werkelijkheid te maken hebben. Voorbeelden van wanen zijn achtervolgingswanen (deze zijn vaak bizar van aard zoals het idee hebben continue achtervolgd en afgeluisterd te worden door de C.I.A.) of grootheidswanen (bv. denken voorbestemd te zijn de wereld van het kwaad te zuiveren). Ook komt het voor dat men denkt dat anderen de eigen gedachten kunnen lezen.
Iemand kan ook last hebben van hallucinaties: het waarnemen (d.w.z. zien, horen, ruiken of voelen) van dingen die er in werkelijkheid niet zijn. Het horen van stemmen komt het meest voor. Soms zegt de persoon opdrachten te krijgen van deze stemmen. Wanen en hallucinaties kunnen soms bijzonder beangstigend zijn. Een psychose kan los staan van een structureel ziektebeeld maar psychosen komen altijd voor bij Schizofrenie en soms ook bij depressie of manisch-depressieve stoornis

Symptomen
Bij een psychose worden er twee soorten symptomen onderscheiden:
Positieve symptomen: wanen, hallucinaties en verwardheid zijn zgn. “positieve symptomen”. Het woord positief slaat op het feit dat deze symptomen alleen aanwezig zijn tijdens een psychose.
Negatieve symptomen: deze uiten zich onder meer in het verlies van energie en initiatief om alledaagse dingen te ondernemen, contacten te onderhouden of huishoudelijke taken te verrichten. Ook zelfverzorging e.d. vindt dan vaak onvoldoende plaats.
Tijdens een psychose is iemand vaak verward. De wanen en / of hallucinaties maken het normale functioneren en de concentratie onmogelijk. Onrust, slapeloosheid en een verstoord dag- / nachtritme komen vaak voor. Uitputting kan daarvan het gevolg zijn

Hoe lang, hoe vaak, wanneer?
Een psychose kan enkele uren duren maar ook langer (tot enkele maanden).
Er zijn mensen die maar één keer een psychose mee maken in hun leven. Echter: bij 2 op de 3 mensen volgt een nieuwe psychose, althans zonder behandeling.
Een 1e psychose komt het meest voor bij mensen tussen de 16 en 30 jaar. Bij vrouwen iets later dan bij mannen.
1 op de 100 mensen heeft ooit een psychose gehad. Het merendeel van deze mensen heeft schizofrenie.

Voortekenen en Verloop

Bij mensen die eerder een psychose hebben meegemaakt kan tot op zekere hoogte worden ingeschat wanneer er een verhoogde kans is op een volgende psychose.
Een eerste psychose kan men in feite niet van te voren aan voelen komen aangezien de kenmerken van een naderende psychose te algemeen zijn en ook van toepassing kunnen zijn op mensen die geen psychose krijgen of kunnen duiden op een ander ziektebeeld.
Het gaat daarbij om kenmerken als: verhoogde achterdocht, concentratieproblemen, teruggetrokken gedrag, depressiviteit, verstoord dag- / nachtritme, agressief gedrag, veranderingen in waarneming, verhoogde interesse in religie, filosofie of paranormale verschijnselen.

Behandeling
Een psychose gaat meestal wel vanzelf over maar het spreekt voor zich dat behandeling toch erg belangrijk is gezien de ernst van de klachten en de soms zeer ernstige lijdensdruk (angst) die de patiënt moet doorstaan. In sommige gevallen kan de patiënt ook gevaarlijk gedrag vertonen (voor zichzelf of de omgeving). Dit onderstreept de noodzaak van behandeling.
Behandeling vindt meestal plaats met medicatie aangezien mensen in een psychose niet ontvankelijk zijn voor therapie. Hiervoor worden zgn. Antipsychotica gebruikt; deze middelen zijn doorgaans effectief maar zijn helaas nog wel altijd berucht om de bijwerkingen (waarvan sommige tamelijk ernstig kunnen zijn).
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009