header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

de god Ra

 

Egypte FORUM De Egypte pagina ...klik hier

 

Ra [mythologie] (Egypt., = zon of dag) of Re (Koptisch), naam van de Egyptische zonnegod. Men vereerde hem in de zonneschijf aan de hemel, maar hij werd ook wel antropomorf opgevat. Hij werd in geheel Egypte vereerd. Zijn heilige stad bij uitstek was Heliopolis. Ra is reeds vroeg verbonden met een andere zonnegod en heette in combinatie met hem Re-Horachte of Re-Harachti, voorgesteld als een man met een valkekop. Men maakte onderscheid tussen de verschillende fasen van de zon: Chepre (scarabee, kever) in de morgen, Re in de middag en Atoem in de avond. Ra, aan wie men licht, warmte en groei te danken had, werd beschouwd als schepper. Hij was een oergod, die in den beginne ontstond door opgang uit het oerwater, Noen. Hij schiep zichzelf. Naar een andere mythe was hij de zoon van de aardgod Geb en de hemelgodin Noet. Elke avond slikte zij hem in en elke morgen baarde zij hem opnieuw. De dochter van Ra was Ma-a-t, de godin van de kosmische orde en van de gerechtigheid. Met zijn godencollege vormde Ra het hoogste goddelijke gerechtshof. De koningen van de vijfde dynastie noemden zichzelf zonen van Ra en verhieven Ra tot rijksgod. Zij hebben merkwaardige zonnetempels gebouwd, zonder godenbeeld, met een altaar in de openlucht, waarop rechtstreeks aan de zon als hemellichaam werd geofferd en met een grote obelisk als symbool. Bij deze cultus heeft later Achnaton, de zonnevereerder, aangeknoopt.
 

 

De Egypte pagina ...klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009