Natuur worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Droogte
 

 
   


Recente cijfers over 'extreme droogte'

Statistisch gezien ( zie bijgaande grafiek ) stellen we vast dat 'extreme droogte' in de periode van 1990 tot en met het jaar 2001, zo'n 11 procent vertegenwoordigt  in het totaalbeeld van alle natuurrampen die iets met water te maken hebben, over de ganse wereld. Tussen 1991 en het jaar 2000 stierven er bij benadering zo'n 280.000 mensen over de ganse wereld, door extreme droogte. Periodes van extreme droogte werken vanzelfsprekend het natuurlijk ontstaan van bosbranden in de hand, die op hun beurt een groot gevaar betekenen voor de natuur en voor de mens.


 

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009