header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Realisme

 

Terug naar stromingen in de kunst >>

 
 

 

 

 

 


 

In de eerste helft van de 19de eeuw veranderde er veel. Europa herstelde zich van de ontwrichting als gevolg van de Napoleontische oorlogen. De industrialisatie brak de traditionele gemeenschappen in stukken en smeedde tegelijkertijd nieuwe stedelijke verbanden; wetenschappelijke uitvingen en technische innovaties veranderden de visie van de mensen op de wereld. Met politieke onderdrukking probeerde men smeulende ontevredenheid in de kiem te smoren, met als gevolg dat er een radicalisme ontstond dat  in 1848 in geheel Europa ontvlamde en zich vertaalde in revolutionaire opstanden.
Romantiek kon niet langer het antwoord zijn op dit veranderende klimaat : het was te ontwijkend, emotioneel, elitair. Kunstenaars en schrijvers die de vinger aan de pols van hun tijd hielden, wilden nu de wereld weergeven zoals zij die zagen en soms - niet altijd - wilden ze de gloed van het revolutionaire vuur uitbeelden. Voor deze benadering vonden ze de term realisme.
Het verlangen om de echte wereld af te beelden was niet nieuw : al eerder hadden schrijvers geprobeerd de illusie van een ooggetuigenverslag te creëren. Het realisme van de 19de eeuw had echter een heel andere toonzetting. Die was weliswaar niet overduidelijk politiek van aard, maar weerspiegelde toch een betrokkenheid met de sociale problemen van deze eeuw. Dit engagement leidde soms tot de uitbeelding van de kwalijke kanten van het leven, een onderwerp waarvan men voorheen had gevonden dat het ongeschikt was voor de kunst. Dergelijk werk kwam als een schok voor het publiek en werd vaak als schandalig betiteld.
(foto : spotprent van Honoré Daumier - halfweg de 19de eeuw)
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009