header vragen

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

 Rivieren en meren

 
   
Waar vind je de langste rivier ? In Afrika. Het is de Nijl, die een lengte heeft van 6.670 kilometer.
Waarom hebben sommige rivieren delta's ? Soms stroomt een rivier niet rechtstreeks in zee uit, maar verdeelt zich bij het einde in verschillende kleinere rivierlopen. Een delta ontstaat omdat het rivierwater modder en slijk afzet waar de kleinere rivierlopen hun weg door banen om in zee uit te monden. Een rivierdelta is vernoemd naar de Griekse letter delta vanwege de ruwweg driehoekige vorm ervan.
Waar zijn de grootste en diepste meren ? Je vindt ze in Rusland. Het grootste meer is de Kaspische Zee, bij de grens met Iran. Het is inderdaad een meer en geen zee, want het is helemaal door land omgeven. Alleen omdat het meer zo groot is, noemt men het een zee. De oppervlakte bedraagt niet minder dan 360.700 vierkante kilometer, dat is bijna tien maal zo groot als de oppervlakte van heel Nederland. Het diepste meer op aarde is het Baikalmeer in Siberië, in het oosten van Rusland. De grootste diepte van het Baikalmeer bedraagt 1940 meter.
Blijven rivieren en meren altijd bestaan ? Natuurlijk niet. Rivieren en meren kunnen vele duizenden jaren bestaan, maar ooit komt er een einde aan. Een door het land stromende rivier slijpt het onderliggende gesteente geleidelijk uit. Heel geleidelijk vullen rivieren op en stromen dan niet meer. Rivieren kunnen ook opdrogen (regenrivieren) als er geen of te weinig aanvoer van nieuw water is. Meren worden gevoed door rivieren die deeltjes grond meevoeren. Heel geleidelijk raakt zo'n meer gevuld met die deeltjes; het 'verlandt', ook door de overblijfselen van talloze generaties waterplanten. Het water wordt dan een moeras, bomen gaan er groeien en uiteindelijk is het meer dan droog land geworden.
Wat is een estuarium ? Een estuarium is het laatste deel van een rivier, waar deze zich verwijdt en in de zee uitstroomt. Men noemt het ook wel de monding van een rivier. Vloed en eb kunnen in een estuarium vrij spel hebben, waardoor grote modder- of slijkbanken ontstaan waar de rivier haar weg kronkelend doorheen zoekt naar de zee.
Hoe hoog is de hoogste waterval ? De hoogste waterval is de Angelwaterval in Venezuela. Het water stort in één ruk 807 meter omlaag : de hele waterval heeft een hoogte van 979 meter.
Hoe snel verplaatst een waterval zich ? Langzamerhand beweegt een waterval (de stortrand ervan) zich stroomopwaarts van zijn rivier, omdat de snelle stroming van het water de gesteenterand waarover hij omlaag stort, uitslijpt. De Niagarawaterval, bij de grens tussen de Verenigde Staten en Canada, verplaatst zich met ongeveer één meter per jaar stroomopwaarts.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009