header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Economie en sociale situatie

 

De Romeinen klik hier

 

Zoals alle samenlevingen in de oudheid was ook de Romeinse een agrarische samenleving, waardoor grond het belangrijkste bezit vormde. De Romeinse boeren, die in de zomer het land bewerkten, vochten in de winter tegen naburige volken, die na hun successievelijke onderwerping tot bondgenoot gemaakt werden (509–275 v.C). Als gevolg van de verdere expansiedrift van Rome in het Middellandse-Zeegebied (264–133 v.C.) verbleven de boeren-soldaten te lang van huis om hun land te bewerken. Velen die als veteraan (zie veteranen) terugkeerden, trokken naar de stad Rome. Doordat de legers van Hannibal op het Italisch schiereiland grote verwoestingen hadden aangericht (eind 3de eeuw v.C.) en grootgrondbezitters veel grond kochten om er latifundia te stichten, bewerkt door geïmporteerde slaven, werden ook anderen van het platteland naar de stad gedreven, waar zij een enorm proletariaat vormden.

Rome groeide uit tot een metropool van naar schatting één miljoen inwoners in de 1ste eeuw n.C., die voor hun levensonderhoud grotendeels afhankelijk waren van giften van de elite. Het graan voor de hoofdstad werd ingevoerd uit Sicilië en Noord-Afrika, terwijl de landgoederen rond Rome vooral werden gebruikt voor het verbouwen van luxe-producten, zoals druiven, olijven en groente. De herverdeling van land bleef een belangrijk onderwerp in de Romeinse politiek gedurende de Republiek. De overwonnen provincies werden economisch geruïneerd door hoge belastingen, opgehaald door publicani (zie ook provincia).

De geweldige kapitalen die naar Rome stroomden, verrijkten slechts enkelen: de ongelijke economische verhoudingen werden veroorzaakt door ongelijke sociale verhoudingen, die op hun beurt vooral het gevolg waren van het patronagesysteem (zie patronage). De positie van de slaven verbeterde in de keizertijd enigszins ten opzichte van de Republiek, omdat slavenhouders vrijlating voor hen in het vooruitzicht stelden door afkoping; de slaven werkten vervolgens gemotiveerder, zonder dat er opzichters nodig waren. Ook stedelingen en provinciebewoners waren er in de keizertijd tot in de 3de eeuw relatief beter aan toe, omdat er in de meeste delen van het rijk vrede heerste.
 

 

De Romeinen klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009