header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Het Romeinse Rijk

 

De Romeinen klik hier

 

In de oudheid het gebied dat de Romeinen onder hun heerschappij hadden gebracht. Aan het eind van de regering van keizer Augustus (ca. 14 n.C.) bestond het uit de volgende gebieden: het kernland ItaliŽ, SiciliŽ, SardiniŽ, Spanje, MacedoniŽ en Griekenland, Klein-AziŽ, Afrika, SyriŽ, GalliŽ, Egypte, BrittanniŽ, zodat de grenzen werden gevormd in het noorden door de Rijn en de Donau, in het oosten door ArmeniŽ en de Eufraat, in het zuiden door de Sahara, in het westen door de Atlantische Oceaan. Dit gebied besloeg ca. 10 miljoen km2 en telde toen ca. 54 miljoen inw.

Deze uitbreiding, aanvankelijk niet gewild, maar door de verdediging tegenover naburige volken verkregen, later door een imperialistische, op verovering, heerschappij en gewin beluste politiek bewust als doel gesteld, was het gevolg van de grote militaire bekwaamheid van de Romeinen en hun staatsmansbeleid, dat in het algemeen zijn kracht zocht in het streven naar het mogelijke, zich onthield van gewaagde ondernemingen en in den beginne steunde op de eendracht van de burgers, later op de bekwaamheid van enkelen.

Ook belangrijk waren een bijna onuitputtelijk reservoir van geoefende soldaten (relatief veel Romeinse burgers waren actief bij de oorlogen betrokken) en een superieure militaire tactiek en organisatie. Daarbij heeft de Romeinse heerschappij, hoezeer velen zich aan hebzucht en afpersing schuldig maakten, zich gekenmerkt door een relatief zachtmoedige behandeling van de overwonnenen (al toonden de Romeinen zich onbarmhartig en wreed tegenover verzet); in de meeste gevallen tastten zij de vrijheid van levenswijze, godsdienst en gebruiken van de overwonnenen niet aan, tenzij deze in strijd waren met de belangen van het rijk. Omgekeerd ontwikkelden de Romeinen reeds vroeg het vermogen de cultuur van vreemde volken (Etrusken, Grieken) over en in zich op te nemen.

Rome is lang centrum van het rijk gebleven: vanuit deze stad werd het rijk bestuurd. In de Keizertijd verschoof het zwaartepunt langzaam naar enige belangrijke provincies en de staande legers aan de grenzen. Aan het eind van de 3de eeuw n.C. werd ItaliŽ gelijkgeschakeld met de provincies en in de 4de eeuw werd Constantinopel de voornaamste hoofdstad (gesticht in 323).
 

 

De Romeinen klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009