header gezondheid

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Schizofrenie

 

Overzicht ziekten en aandoeningen >>

 
  Hoe herkent u schizofrenie?
Schizofrenie herkennen is niet altijd gemakkelijk. Je kunt het vaak niet aan de buitenkant zien en het kan een tijd duren voordat de symptomen zichtbaar worden. Mensen die de ziekte hebben, kunnen of willen niet onder woorden brengen waar ze last van hebben. Bovendien uit de ziekte zich bij geen twee mensen op dezelfde manier.
Toch zijn er tal van signalen die op schizofrenie kunnen duiden. Misschien merkt u dat uw familielid, partner, vriend of kennis:
op voor anderen onbegrijpelijke manier angstig of in de war is
er niet in slaagt om in werk, studie of hobby te presteren wat er normaal gesproken van hem of haar verwacht kan worden
op een vreemde manier praat, soms ook met nieuwe, zelfverzonnen woorden
beweert stemmen te horen of praat met denkbeeldige, voor anderen niet werkelijk aanwezige personen
verhalen ophangt over komplotten of geheime organisaties en daarin soms het eigen gezin of de partner betrekt
vreemd loopt of beweegt, op zo'n manier dat anderen zich er ongemakkelijk bij voelen
mensen in de omgeving afschrikt of irriteert door de manier waarop hij of zij zichzelf verwaarloost
onvoorspelbare woede-uitbarstingen heeft
de hele dag in bed ligt, maar 's nachts door het huis spookt of in de stad ronddwaalt
zichzelf kwaad dreigt te doen
geen vriend(inn)en maakt of hooguit korte, oppervlakkige contacten heeft
zegt iemand anders te zijn
zegt dat anderen gedachten uit zijn/haar hoofd trekken of er juist gedachten inbrengen.

Wat is schizofrenie?
Oorzaak, behandeling en gevolgen
Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte waaraan bijna een op de honderd mensen lijdt. De ziekte komt voor in alle lagen van de bevolking en treft net zo veel mannen als vrouwen. Meestal openbaart schizofrenie zich voor het eerst in de leeftijd van zestien tot zesentwintig jaar.
Schizofrenie heeft niet, zoals nog vaak wordt gedacht, te maken met 'een gespleten persoonlijkheid'.
De oorzaak
Het optreden van schizofrenie is voor een deel erfelijk bepaald; in de ene familie komt schizofrenie meer voor dan in de andere. Vroeger werd wel gezegd dat schizofrenie aan de opvoeding lag.
Een verhoogde kwetsbaarheid voor stress speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van een psychose. Naast spanningsvolle situaties zijn ook andere omgevingsinvloeden van belang. Welke dat precies zijn is niet helemaal bekend, maar men denkt aan problemen tijdens de zwangerschap of rond de geboorte.
Ook is bekend dat er sprake is van een stoornis in bepaalde chemische stoffen in de hersenen, die medeverantwoordelijk zijn voor de verwerking van informatie.
De psychotische periode en daarna
Schizofrenie kenmerkt zich door het optreden van psychoses. Dit zijn perioden waarin het contact met de realiteit ernstig is verstoord. Iemand kan erg in de war en angstig zijn, last hebben van hallucinaties en/of waandenkbeelden hebben. Zo kan iemand stemmen horen, denken dat hij Jezus is of bijvoorbeeld het idee hebben dat hij achtervolgd wordt.
Een psychose kan enkele weken of maanden duren. Sommige mensen zijn maar ťťn keer psychotisch, anderen hebben er regelmatig of zelfs continu last van.
Psychotische verschijnselen kunnen lang doorwerken, al lijken ze meer naar de achtergrond verdwenen. In zo'n periode nemen andere verschijnselen de overhand. De patiŽnt heeft bijvoorbeeld wel weer contact met de realiteit, maar kan zich erg 'leeg', somber en moe voelen. Er is sprake van emotionele vervlakking en verlies van initiatief.
Inmiddels is bekend dat het gebruik van hasj de kans op een psychose verhoogt.
De behandeling
Schizofrenie is vooralsnog niet te genezen, maar doorgaans wel te behandelen.
Bij de behandeling speelt medicatie een grote rol. De meest voorgeschreven medicijnen zijn antipsychotica en anti-Parkinsonmiddelen (tegen de bijwerkingen van antipsychotica).
Naast medicijnen is goede voorlichting en steun aan de patiŽnt en familie van groot belang. Verder moet de patiŽnt geholpen worden om het dagelijkse leven weer aan te kunnen.
De gevolgen
Voor elke patiŽnt zijn de gevolgen verschillend, maar vrijwel altijd zijn ze ingrijpend. Studie, relatie, hobby's, dagelijkse bezigheden - alles blijkt plotseling minder vanzelfsprekend dan voorheen. Toekomstverwachtingen moeten worden bijgesteld, maar hoeven niet te worden opgegeven. Waar anderen geleidelijk aanlopen tegen de grenzen van wat haalbaar is, worden mensen met schizofrenie in ťťn klap met hun beperkingen geconfronteerd; idealen moeten plaatsmaken voor een reŽler perspectief. Dat kost tijd, vraagt om aanpassingsvermogen en om een omgeving die begrip toont voor de problemen die daar onlosmakelijk mee zijn verbonden.
Voor die omgeving is de ziekte eveneens ingrijpend. Uit onderzoek blijkt dat bij heel wat Ypsilonleden de zorgen voor het zieke familielid het leven grotendeels gaan beheersen. Naarmate de ziekte langer duurt, gaan de belasting en de verantwoordelijkheid vaak zwaarder drukken.

 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009