header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Socialisme

 

Terug naar politieke strekkingen >>

 
 

 

 

 

 


  


 

'Geven naar vermogen, nemen naar behoefte'. Deze klassieke leuze van het socialisme dateert al uit 1840 en is afkomstig van de Franse radicaal Louis Blanc (1811-1882). De wortels van het moderne socialisme liggen nog verder terug, in de tijd van de Verlichting. Het geloof in de vooruitgang botste met de groeiende sociale problemen en economische ongelijkheid die de IndustriŽle Revolutie met zich meebracht.
'Geluk', aldus de Franse revolutionair Louis de Saint-Just (1767-1794) in 1791, 'is een nieuwe ervaring in Europa'. Het nastreven van geluk was, in de ogen van een utilitarist als de Engelse hervormer Jeremy Bentham (1748-1832), niet langer een individuele maar een collectieve zoektocht geworden.
Utilitaristen meenden dat de vraag of het 'het grootste geluk van het grootste aantal' bevorderde, de lakmoesproef van alle wetgevingen was. Om aan deze test te voldoen moesten regeringen met sociale en economische maatregelen ingrijpen, aldus de socialisten. Aan onrecht, ongelijkheid en klassentegenstellingen in het industriŽle kapitalisme verklaarden zij radicaal de oorlog.

Het woord 'socialisme' kwam voor het eerst in het daglicht rond de jaren 1830 in Frankrijk en Engeland en zowel toen als nu omvatte het een enorme verscheidenheid aan richtingen en stromen, ieder met hun eigen remedies voor de ziekten van de maatschappij. Enkele kernbegrippen worden niettemin door alle socialisten onderschreven. Den centrale stelling van het socialisme is dat de opbrengsten van de productie toebehoren aan alle leden van de gemeenschap. Socialisten verkiezen collectieve vormen boven individueel ondernemersschap en zijn van mening dat de productiemiddelen in beheer van de staat moeten worden gebracht, om ten behoeve van de gehele samenleving te worden aangewend.
De staat heeft een taak in de gelijke verdeling van welvaart onder de leden van de gemeenschap. Het einddoel is steeds de opheffing van alle klassentegenstellingen.

Een voortdurende discussie tussen socialisten is de vraag of een klassenloze maatschappij, georganiseerd op basis van socialistische principes, via de stembus bereikt kan worden of dat de macht van het kapitaal alleen door revolutionair geweld omver kan worden geworpen.

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009