header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Sociologie

 

Terug naar menswetenschappen >>

 
 

 

 

 

 


 

 

Of de plaats van de mens in onze wereld. Sociologie is de studie van de ontwikkeling en het functioneren van de menselijke samenleving. Oorspronkelijk poogden filosofen als de Fransen Charles de Montesquieu (1689-1755) en Henri de Saint-Simon (1760-1825) en de Schot Adam Ferguson (1723-1816) de verschillende samenlevingen te beschrijven in termen van politieke, economische en andere instituties die daarop van invloed zijn geweest.
Historici zijn het er niet over eens of we hen daarom de eerste sociologen mogen noemen of hooguit belangrijke voorlopers, maar het lijdt geen twijfel dat de Fransman Auguste Comte (1798-1857), zeven jaar lang Saint-Simons secretaris, in 1839 het woord sociologie voor het eerst gebruikte.
Hij was ook de eerste die het vakgebied afbakende en de methoden omschreef. Comte, een excentrieke genie, gebruikte een grote hoeveelheid ideeŽn van andere grote denkers om zijn extreem complexe systeem van 'positieve filosofie' te formuleren, uitgelegd in zijn Cours de philosophie positive.
Comte geloofde dat er drie fasen zijn in de menselijke vooruitgang : de theologische, waarin bovennatuurlijke uitleg wordt gegeven aan aardse fenomenen; de metafysische, die zich concentreert op abstracte krachten; en de positieve, de laatste verlichte fase van wetenschap. Hij verdeelde de sociologie in de twee takken die aan de basis verbonden zijn : 'statica' - de studie van de sociale en culturele instituties die een samenleving verbinden - en 'dynamica' - de studie van sociale verandering of vooruitgang.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009