header vragen

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

 Sterren en
sterrenstelsels - 1

 
   
Waar vormen zich sterren ? Net zoals destijds de zon vormen sterren zich uit zich verdichtende wolken gas en stof in de ruimte. Ver in de ruimte zijn enorme gas- en stofwolken die nebulae of nevels worden genoemd. Sommige ervan lichten op en stralen wit licht uit, en daar ontstaan nu nieuwe sterren.
Hoe ver staat de dichtstbijzijnde ster van ons af ? De dichtstbijzijnde ster is de zon. Deze bevindt zich op 150 miljoen kilomeer van de aarde, of bijna 12.000 keer de middellijn van de aarde.
Hoe ver is de verste ster verwijderd ? Onze zon is er één van ongeveer 100.000 miljoen sterren die ons sterrenstelsel, de Melkweg, vormen. De verst verwijderde sterren aan de andere kant van de Melkweg ten opzichte van de zon bevinden zich op een afstand van zowat 80.000 lichtjaar. Er zijn echter miljoenen andere sterrenstelsels veel en veel verder nog van ons af, en elk ervan bevat eveneens miljoenen, miljarden sterren ...
Welke ster is het helderst ? Voor ons is dat de zon. Deze overtreft alle andere sterren - schijnbaar - in helderheid omdat de zon zo betrekkelijk dicht bij ons is. De helderste ster aan de avondhemel is Sirius. Deze ster straalt feitelijk 25 keer zoveel licht uit als onze zon. Andere sterren zijn nog helderder, en het is niet uitgesloten dat sommige ervan wel een miljoen maal helderder oplichten dan de zon. Maar ze schijnen minder helder dan Sirius omdat ze zo ontzaglijk veel verder dan die ster van ons af zijn.
Hoeveel sterren staan er aan de hemel ? Op een heel heldere nacht en ver van een stad verwijderd kun je zowat tweeduizend sterren aan de nachtelijke hemel tellen. Van alle punten op aarde af kunnen zowat zesduizend sterren in totaal worden waargenomen met het blote oog. Met een telescoop kunnen veel meer zwakkere sterren worden gezien. In het universum zijn miljoenen maar miljoenen sterren.
Is de zon een bijzondere ster ? Voor ons op aarde lijkt de zon groot en zeer helder. Maar dat komt alleen omdat wij zo betrekkelijk dicht bij de zon zijn. Vergeleken met de meeste sterren is de zon slechts een middelgrote ster met middelmatige helderheid, die in geen enkel opzicht als uitzonderlijk beschouwd kan worden.
Wat is een supernova ? Een supernova is een ster die opeens fel opvlamt en daarbij miljoenen malen helderder wordt. Zij wordt dan zo fel helder dat zij zelfs overdag kan worden waargenomen, doch die superhelderheid neemt al vlug af. Een supernova is een heel zeldzaam gebeuren, omdat het de explosie is die het einde van een grote ster inluidt.
Waarom schitteren sterren ? Eer het licht van een ster ons oog bereikt, moet het door de aardatmosfeer heen. Die atmosfeer bestaat uit bewegende luchtlagen. Deze lagen buigen het licht van de sterren voortdurend, zodat het schijnt alsof de sterren schitteren of tinkelen. In feite schijnen (stralen) sterren constant licht uit.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009