header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Sulla, Lucius Cornelis

 

De Romeinen klik hier

 

Sulla, Lucius Cornelius (138–78 v.C.), Romeins militair en politicus uit een verarmde patricische familie, werd in de Numidische oorlog quaestor van de consul Marius (107), leidde in de Bondgenotenoorlog (90–88) de strijd tegen de Samnieten in de zuidelijke Apennijnen en kreeg als consul in 88 het commando in de Eerste Oorlog (88–84) tegen koning Mithridates VI van Pontus. De volkstribuun Publius Sulpicius Rufus overreedde de volksvergadering echter het opperbevel aan Marius over te dragen, waarop Sulla met zijn leger uit Nola (Campanië) naar Rome oprukte: deze ‘mars naar Rome’ betekende het begin van de eerste burgeroorlog. Marius vluchtte; zijn aanhangers (de Populares) werden door Sulla's Senaatsgezinden (de Optimates) uitgemoord.

Na een noodwetgeving te hebben doorgevoerd, vertrok Sulla naar het oosten, waar hij Mithridates uit Griekenland (86) en het westen van Klein-Azië verdreef. Intussen was consul Cinna (87) op zijn beurt naar Rome opgetrokken, had Marius teruggeroepen en een concurrerend bevelhebber naar Azië gezonden. Marius richtte een bloedbad aan onder Sulla's aanhangers, hij overleed echter in jan. 86. Sulla sloot in 84 een gematigde vrede met Mithridates en keerde in 83 haastig naar Italië terug. Met hulp van Pompejus, die zich bij hem aansloot, versloeg hij in de bloedige slag bij de Porta Collina te Rome (82) de Marianen én de Samnieten. De Samnieten werden massaal geëxecuteerd; in het strafgericht tegen de Marianen werden duizenden gedood door proscripties.

Een volksbesluit benoemde in 82 Sulla voor het leven tot dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae (voor het geven van wetten en het invoeren van een staatsregeling) en gaf hem de officiële bijnaam Felix (de ‘gelukkige’). Zijn hervormingsprogramma wilde de Optimates weer de macht geven door de macht van de volksvergadering te verminderen en door te voorkomen dat één sterke man de wil van de Senaat kon trotseren.

In 79 legde Sulla zijn dictatuur neer en trok zich op zijn landgoed terug, waar hij zijn memoires schreef, voordat hij in 78 overleed.
 

 

De Romeinen klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009