header landen en staten

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Swaziland

 

Terug naar overzicht Afrika >>

 

 

Swaziland, koninkrijk in Zuidoost-Afrika, lid van het Gemenebest, 17.363 km2, met (schatting 1994) 906.000 inw. (52 inw. per km2); hoofdstad: Mbabane. Swaziland wordt voor het grootste deel omsloten door de Republiek van Zuid-Afrika. Munteenheid is de lilangeni. Nationale feestdag is 6 september.

1. Fysische geografie
Swaziland - Piggs PeakSwaziland bestaat uit vier ongeveer in noord-zuidrichting verlopende landschapszones, gewoonlijk met hun Engelse namen aangeduid: van west naar oost: a. High Veld, uitlopers van de Drakensberge, gemiddeld 1000 tot 1300 m hoog (toppen van ruim 1800 m); b. Middle Veld, een glooiend landschap (500 tot 800 m hoog); c. Low Veld, laagland (150 tot 300 m); d. Lubombo Range, een tot ca. 800 m hoog, golvend plateau dat vanuit Low Veld steil oprijst. Tal van kleine rivieren komen vanuit het bergland in het westen, verenigen zich in het Low Veld tot enkele grotere (zoals de Usutu, Komati, Mbuluzi en de Ngwavuma) en monden uit in de Indische Oceaan.
1.1 Klimaat
High Veld en Middle Veld ontvangen gemiddeld 1400 resp. 900 mm neerslag per jaar, het savanneachtige Low Veld is droog (600 mm) en kent hoge temperatuurgemiddelden. Het Middle Veld en het Lubombo Plateau hebben een enigszins subtropisch klimaat.

2. Bevolking
Etnisch bestaat de bevolking voornamelijk uit Nguni (Swazi, Tonga en Zoeloes). Ruim 4% is blank (vnl. van Britse en Zuid-Afrikaanse origine) en ca. 1% is van gemengd bloed. Enkele tienduizenden Swazilanders werken in de Republiek van Zuid-Afrika. De jaarlijkse bevolkingsaanwas bedroeg in de periode 1985-1994 3,4%. De hoofdstad Mbabane heeft ca. 52.000 inw.; tweede grote stad is Manzini, met ca. 18.000 inw. OfficiŽle taal is het Engels, omgangstaal het Siswati.
Naar schatting is ca. 80% van de bevolking christen; de rest hangt natuurreligies aan. Te Mbabane zetelt een anglicaans, te Manzini een rooms-katholiek bisschop.

3. Bestuur en samenleving
Swaziland is een monarchie waar de koning alle macht in handen heeft. Hij regeert zonder grondwet en benoemt de leden van het kabinet. Sedert 1978 is er een Senaat van 80 leden en een Huis van Afgevaardigden van 65 leden, van wie 10 leden door de koning en de stamhoofden worden benoemd. Politieke partijen zijn sedert 1973 verboden.
Administratief is het land in vier districten ingedeeld, Shiselweni, Lubombo, Manzini en Hhohho, die door districtscommissarissen bestuurd worden. Het lokaal bestuur is in handen van 40 stamhoofden, die door stamraden worden bijgestaan.
Swaziland is lid van de Verenigde Naties, de Commonwealth en de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) en geassocieerd lid van de EU.

4. Economie
malolotja.jpg (10304 bytes)Swaziland heeft een vrijemarkteconomie waarin de particuliere sector overheerst. De rol van buitenlands kapitaal zowel in de landbouw als in de industrie is aanzienlijk, ondanks de door de regering aangemoedigde afrikanisering van deze sectoren. Zowel landbouw als industrie levert aanzienlijke bijdragen aan de uitvoer en dit gecombineerd met de inkomsten uit het toerisme en de overmakingen van gelden door de in de Republiek van Zuid-Afrika werkende Swazilanders maken dat het land in de jaren zeventig een snelle economische groei heeft gekend.
Ca. drievijfde van de werkende bevolking is in de landbouw werkzaam, die ca. 12% aan het Bruto Nationaal Product (bnp) bijdraagt en voor 70% van de exportopbrengsten zorgt. De helft van de bebouwbare grond wordt door kleine bedrijven in beslag genomen en ca. 45% door plantages en grote landbouwbedrijven, die grotendeels in handen van blanken en buitenlandse maatschappijen zijn. Voornaamste landbouwproducten zijn suikerriet, katoen, tabak, citrusvruchten, aardappelen, groenten, rijst, maÔs. De veehouderij zorgt in de vorm van vlees, melk en huiden voor belangrijke inkomsten. Hoewel slechts 6% van het oppervlak met bos is bedekt, levert de bosbouw een aanzienlijke bijdrage aan de inkomsten uit de export. De commerciŽle bosbouw is in handen van enkele buitenlandse maatschappijen en levert vnl. hout voor de papierindustrie.
De industrie is van toenemend belang en draagt voor ca. 40% bij aan het bnp. De voornaamste takken zijn de verwerking van landbouwproducten en de lichte industrie. De industriŽle activiteiten zijn geconcentreerd in Mbabane en Manzini. De overheid moedigt door middel van de Swaziland Industrial Development Corporation de industrialisering aan. Het mijnwezen is van afnemend belang. Voornaamste producten zijn steenkool, diamant en asbest. De energievoorziening, in handen van de Swaziland Electricity Board, is aangesloten op het energievoorzieningsnet van de Republiek van Zuid-Afrika. De grote industrieŽn hebben een eigen hydro-elektrische centrale en daarmee is hun afhankelijkheid van Zuid-Afrika wat elektriciteit betreft afgenomen. Swaziland zelf importeert er bijna al zijn energie uit.
De handelsbalans is negatief. Voornaamste uitvoerproducten zijn suikerriet, houtpulp, citrusvruchten en ingeblikt fruit. Belangrijkste afnemers zijn de Republiek van Zuid-Afrika, Groot-BrittanniŽ en Japan. Ingevoerd worden voedingsmiddelen, aardolie, chemische producten, machines en transportmiddelen. Voornaamste leveranciers zijn: de Republiek van Zuid-Afrika en Groot-BrittanniŽ.
Het toerisme levert veel deviezen op. Met name de speelcasino's in de omgeving van Mbabane trekken veel bezoekers uit de Republiek van Zuid-Afrika.
Swaziland krijgt vooral ontwikkelingshulp uit Groot-BrittanniŽ, de Verenigde Staten, Canada en Duitsland. Daarnaast geven internationale organisaties financiŽle en technische hulp. De regering zelf beÔnvloedt door middel van meerjarenplannen de economie. De centrale bank is de Central Bank of Swaziland. De twee belangrijkste handelsbanken zijn de Barclays Bank of Swaziland en de Standard Bank. Daarnaast bestaat de Swaziland Development and Savings Bank.
Van het totale wegennet van 3000 km is een kwart geasfalteerd. Het spoorwegnet, met een lijn naar Mozambique en een lijn naar de Republiek van Zuid-Afrika, wordt geŽxploiteerd door de Swaziland Railway Board.
Nationale luchtvaartmaatschappij is de Royal Swazi National Airways Corporation, die op de buurlanden vliegt. De belangrijkste luchthaven is Matsapha.

5. Geschiedenis
De Swazi woonden voorheen aan de kust in het zuidoosten van Afrika. In het begin van de 19de eeuw werden zij door vijandige Zoeloe-stammen verdreven en vestigden zij zich noordwaarts in het gebied dat nu Swaziland heet. Het Swazi-rijk werd geleidelijk uitgebreid door onderwerping van naburige stammen en m.n. onder hoofdman Mswazi kwam een duidelijke eenheid tot stand. Mswazi en zijn opvolger, Mbandzeni, werden in toenemende mate geconfronteerd met blanke kolonisten.
5.1 Brits protectoraat
In 1881 en 1884 sloten de Swazi overeenkomsten met de Britse regering en de regering van de Zuid-Afrikaanse Republiek Transvaal ter garandering van hun zelfbestuur. Met dezelfde partijen kwamen de Swazi in 1890 tot een soort protectoraatsovereenkomst, in 1894 vervangen door een nieuwe regeling waarbij de protectoraats- en bestuursrechten uitsluitend aan Transvaal kwamen. Na de Boerenoorlog kwamen deze rechten aan Groot-BrittanniŽ. In 1903 kwam Swaziland onder de Britse gouverneur van Transvaal en in 1906 onder een Britse hoge commissaris. Hierdoor bleef het gebied buiten de in 1910 gevormde Unie van Zuid-Afrika. In 1921 werd hoofdman Sobhuza II gekroond tot koning van Swaziland. Omstreeks 1960 kwamen de eerste politieke partijen tot stand, de koningsgezinde Imbodkodvo National Movement en het oppositionele Ngwane National Liberation Congress.
5.2 Onafhankelijkheid
In 1967 kreeg het land interne autonomie en op 6 sept. 1968 de volledige onafhankelijkheid. De machtsverhoudingen bleven onveranderd. De koninklijke familie bestuurt het land, daarbij gesteund door de blanke minderheidsgroep. Swaziland bleef politiek en economisch sterk afhankelijk van de Republiek van Zuid-Afrika.
In mei 1972 verwierf de oppositie, die een onafhankelijke koers ten opzichte van de Republiek van Zuid-Afrika voorstaat, voor het eerst drie parlementszetels.
5.3 Absolute monarchie
Nog geen jaar later werd door de koning de grondwet opgeschort en werden de politieke partijen verboden. In 1977 werd een op de stammengemeenschap gebaseerde vorm van inspraak, de tinkhundla, ingevoerd. In 1978 werden verkiezingen gehouden voor een kiescollege, dat op zijn beurt de leden van de Nationale Vergadering moest aanwijzen. Tegen leden van de oppositie, zoals Ambrose Zwane, werd streng opgetreden. Deze werd verscheidene malen gedetineerd, maar wist in 1978 naar het buitenland te ontsnappen. Aan het eind
His Majesty Mswati IIIvan de jaren zeventig deed een nieuwe oppositionele groepering, de SWALIMO (afk. v. Swaziland Liberation Movement), van zich spreken. Koning Sobhuza II overleed in aug. 1982. Tot aan de beŽdiging van de nieuwe koning Mswati III - zie foto in 1986 was de weduwe van koning Sobhuza II, koningin-moeder Ntombi, regentes. Onder het bewind van Mswati III hield de onderdrukking van de politieke oppositie, verenigd in het Ngwane National Liberatory Congress (NNLC), aan. In 1992 stelde de koning een comitť in dat het verkiezingssysteem moest gaan hervormen.
In 1993 werden voor het eerst in twintig jaar verkiezingen voor het parlement gehouden. Ook voor deze verkiezingen mochten bestaande politieke partijen geen kandidaten leveren. 1995 was een jaar van intense politieke onrust. Verscheidene oppositiegroepen eisten opheffing van het verbod op politieke partijen. In maart beleefde Swaziland de grootste staking uit zijn recente geschiedenis, georganiseerd door de overkoepelende Swaziland Federation of Trade Unions. In jan. 1996 organiseerde dezelfde bond een staking van een week ter ondersteuning van zijn eis om de absolute monarchie te beŽindigen en een meerpartijenstelsel in te voeren. Koning Mswati III beloofde een brede consultatie over de Grondwet, maar later bleek dat hij niet van plan was het verbod op politieke partijen op te heffen.

Telefoongids Swaziland
Postcodes Swaziland

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009