header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Tempels en piramides in Mexico

 

Egypte FORUM De Egypte pagina ...klik hier

 

De grootste invloed van de Maya waren de Olmeken. Het waren niet de Maya zelf, maar de Olmeken die de uitmuntende kennis boven aarde brachten. Die beschikten over een kalender en een vergevorderde kennis van de wiskunde. De Olmeken fungeerden als leiders in de Maya bevolking. Door het als eerst beoefenen van de landbouw en het vestigen van de eerste nederzettingen in de streek van Yucatan, Guatemala en Honduras maakten ze zich bekend. Hun nederzettingen werden namelijk gesierd door de meest prachtige bouwwerken. De eerste vestigingsplaatsen waren Tikal en Palenque. Het was pas veel later, toen de Maya plots verdwenen uit die streek dat de piramides in Yucatan er kwamen. In Yucatan ligt de stad Chichen Itza, bekend onder andere van de piramide van Kulkulkan. Voordat de Olmeken er hun intrede deden waren de Maya ook reeds actief. Het van oorsprong Aziatisch volk (11.000 voor Christus) leefde van de jacht en de visvangst. Er werd aan landbouw gedaan, maar dat was nog in een primitieve vorm. 4000 jaar geleden rezen de eerste Olmeekse tempels en piramiden op en traden de Maya een stapje hoger op de evolutieladder. De Olmeken brachten de Maya wiskunde, astrologie, astronomie, inzicht van tijd, geluid en cultuur. De oorsprong van de Olmeken is onbekend. Er zijn geen verdere sporen gevonden van deze beschaving en het lijkt wel alsof ze hier uit het niets zijn terechtgekomen.

De vogeltjesdans…

In de koningskamer van de piramide van Cheops kun je met een getrained oor (of een geluidsmeter) constant een hoge fa waarnemen. Dit is een resonantie van de aarde met de piramide. Bij de Maya, tijdens de Olmeekse invloedsperiode, hielden ze van wat meer dan een droge fa. Als je in je handen klapt op de trappen van de Kukulkan-piramide te Chichen Itza hoor je een tsjirpend geluid. Dat is natuurlijk te verklaren door het geometrische ligging van het geheel, maar het is opmerkelijk dat juist dat geluid een sterke vergelijking vertoond met het geluid van de vogel die de Maya toen als heilig beschouwden: de quetzal. Deze vogel is nu nog in de oerwouden te vinden, maar daarvoor moet je geluk hebben want de quetzal is met uitsterven bedreigd. Deze vogel stond in vele culturen bekend als de geest van de Maya. Wil je horen hoe het klinkt als je een applausje geeft voor de Maya, en je wilt de quetzal horen zingen?

Kulkulkan

Gelegen in de stad Chichen Itza te Yucatan vormt de piramide van Kukulkan een centraal punt in het plateau. De piramide heeft een omtrek van 220 meter. Iedere zijde van het gebouw heeft een trap die naar de top leidt. De noordelijke zijde bevat de trap naar de hoofdingang. Onderaan de trap staat een granieten beeld van een slang met een geverderd hoofddeksel. De slang stelt Nahuatl voor, de heerser van de Tolteken. De tempel is opgetrokken in Toltische stijl. De Tolteken overvielen de Maya in 950 na Christus en lieten hun stempel na op de beschaving. De piramide in Kukulkan is niet in tijdsperiode gemaakt. Net zoals met de sfinx in Egypte kwamen er soms bouwwerken (beelden) bij naarmate verschillende volkeren overheersen. In de locale volksmond noemt men deze piramide ook El Castillo, oftewel het kasteel.

Maya, Olmeken, Tolteken, Mixteken, Azteken

De Maya zijn een mystiek volk. Evident, want we weten er nog niet zoveel van. Het is pas sinds 1983 dat men weet wat de Maya hiëroglyfen te zeggen hebben. Jammer is wel dat de Spanjaarden tijdens hun veroveringen veel hebben geplunderd en vernield in de gebieden. De Maya waren een volk die hielden van glitter. In hun tempels en op hun beelden werd overvloedig goud gebruikt. Het is duidelijk dat goud voor hun niet de waarde had als dat het had voor de Spanjaarden. Voor de veroveringen moeten de Maya (in coöperatie met de Olmeken) een wellustig volk zijn geweest. Ze hadden een dominante inborst die zich kenbaar maakte door hun drang tot overheersen. Maar wie wil overheersen zal overheerst worden en dat ging ook op voor de Maya. Rond 980 na Christus verovererden de Tolteken de Maya. De Tolteken waren door de Mixteken verdreven uit hun territorium (centraal-Mexico) en zochten een nieuwe plaats om zich te vestigen. De Mixteken werden op hun beurt weer veroverd door de Azteken. Het was daarna, in de 16e eeuw, dat de Spanjaarden in het plaatje opdoken.

 

 

De Egypte pagina ...klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009