header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Theodosius I

 

De Romeinen klik hier

 

Theodosius I, bijgenaamd de Grote (Cauca, Spanje, 346 Ė Milaan 17 jan. 395), keizer van het oostelijk deel van het Romeinse Rijk van 379 tot 394, daarna tot 395 van het gehele rijk, was de zoon van een Spanjaard die zich onder Valentinianus I als magister equitum verdienstelijk maakte. Na de terechtstelling van zijn vader trok hij zich op zijn landgoed in Spanje terug. Toen de Goten in 378 bij Adrianopel Valens, keizer van het oostelijk rijksdeel, versloegen, ontbood Gratianus, keizer van het westelijk rijksdeel, hem als magister equitum tegen de Goten. Na zijn overwinning op de Sarmaten in PannoniŽ (eind 378) werd hij tot keizer (augustus) van de oostelijke rijkshelft verheven (379) en bracht hij de Goten in 382 tot onderwerping, waarop hij hun vaste woonplaatsen aanwees ten zuiden van de Donau en een gedeelte van hen bij zijn leger inlijfde. De usurpator Maximus, die Gratianus ten val had gebracht, moest hij wel als augustus van BrittanniŽ, GalliŽ en Spanje erkennen; toen deze echter ook Valentinianus II uit ItaliŽ verdreef, bracht Theodosius hem een beslissende nederlaag toe (388). De bewoners van Thessaloniki, die bij een oproer een van zijn bevelhebbers vermoord hadden, strafte hij gruwelijk (390), waarvoor Ambrosius hem kerkelijke boete liet doen. In 394 trok hij op tegen Arbogastes, die waarschijnlijk in 392 Valentinianus II had laten vermoorden om Eugenius tot keizer van het westelijk rijksdeel te verheffen. Beiden werden bij Aquileia verslagen. Zo kwam het rijk voor de laatste maal in ťťn hand. Verder onderdrukte Theodosius de arianen en bestreed hij het heidendom door in 381 op het Concilie te Constantinopel de geloofsbelijdenis van Nicea uitsluitend geldig te verklaren en in 392 de heidense eredienst door een edict te verbieden. Na zijn dood werd het rijk onder zijn beide zoons Arcadius en Honorius verdeeld, onder voogdij en regentschap van Stilicho.
 

 

De Romeinen klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009