header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Thoetmosis IV

 

Egypte FORUM De Egypte pagina ...klik hier

 

Er kan enige twijfel hebben bestaan over de legitimiteit van Thoetmosis IV's troonsbestijging, aangezien een lange inscriptie op de grote stèle tussen de poten van de Sfinx van Giza sterk naar propaganda voor de nieuwe koning riekt. Deze zogenaamde 'Droomstèle' vertelt hoe de jonge prins Thoetmosis op jacht was in de woestijn toen hij in de schaduw van de Sfinx in slaap viel. Re-Herachte, de zonnegod die door de Sfinx belichaamd werd, verscheen hem in een droom en beloofde dat wanneer het zand dat het grote kalkstenen lichaam opslokte weggehaald was, hij koning zou worden. Uiteraard werd het zand onmiddellijk opgeruimd en de prins werd de vierde koning met de naam Thoetmosis.

Hij lijkt nauwelijks enige militaire aanleg te hebben gehad, maar onze kennis kan vertroebeld zijn door een gebrek aan teksten. In het Jaar 8 is er sprake van een Nubische veldtocht die, natuurlijk, uitermate succesvol was. Ook schijnen er veldtochten in Syrië te hebben plaatsgevonden, aangezien de koning tweemaal 'veroveraar van Syrië' wordt genoemd. Maar dit zullen eerder bescheiden inspectietochten zijn geweest dan grootscheepse aanvallen.

Uit de regeringsperiode van Thoetmosis IV stammen enkele van de meest bekende versierde privé- graven in de Thebaanse necropolis. Thoetmosis' eigen, eertijds geplunderde graf in de Koningsvallei (KV 43) werd in 1903 ontdekt door Howard Carter. Men vond er een grote hoeveelheid beschadigde en vernietigde grafgiften, oesjabti's, voedselvoorraden en een strijdwagen. De plundering lijkt te hebben plaatsgevonden vóór Jaar 8 van Horemheb, wanneer twee graffiti de restauratie melden van het graf door de functionaris Maya en zijn assistent Djehoetymose. De mummie van de koning was echter niet aanwezig in de schitterend versierde granieten sarcofaag: die was vijf jaar eerder gevonden en behoorde tot de verborgen mummies in het graf van Amenhotep II.
 

 

De Egypte pagina ...klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009