Natuur worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Toekomst van de Tropische Regenwouden

 

andere leefgebieden : klik hier

 

algemeen >>

structuur en vruchtbaarheid >>

diversiteit van planten en dieren >>

bewoners van het regenwoud >>

het belang van tropische regenwouden >>

belang van de inheemse bevolking >>

de toekomst van de tropische regenwouden >>

onderzoek naar een verantwoorde houtwinning >>

onderzoek naar het economisch gebruik van medicinale planten >>

de toekomst van de bewoners >>

verklaring van enkele termen >>
 

De snelheid waarmee de mens de regenwouden aan het opruimen is, is onvoorstelbaar. Per jaar verdwijnt een oppervlakte van 3 a 4 keer de grootte van Nederland. Per jaar verdwijnt 15,4 miljoen hectare tropisch bos, op een totale oppervlakte van 1,2 miljard hectare In dit tot nu toe progressieve tempo zullen de regenwouden over tien tot twintig jaar verdwenen zijn. Gezien het grote belang van de tropische regenwouden voor zijn oorspronkelijke bewoners, de mensheid in zijn totaliteit en het leven op aarde moeten alle pogingen in het werk gesteld worden om dit te verhinderen.

Dit besef is internationaal groeiende en wordt gestimuleerd door milieuorganisaties die via de massamedia een groter publiek en de politiek hiervoor pogen te mobiliseren. Of deze activiteiten leiden tot een tijdige omkering van het afbraakproces van de tropische regenwouden moet echter worden betwijfeld. Momenteel geven de regeringen van de landen waar de regenwouden zich bevinden nog steeds meer concessie uit voor hout kap en exploitatie uit zonder dat rekening gehouden wordt met een duurzame exploitatie van het regenwoud. De cijfers in BraziliŽ geven aan dat in het kapseizoen 1990/1991 10.880 vierkante kilometer bos werd gekapt. Dat nam toe tot 14.562 vierkante kilometer in 1994, een stijging van 34 procent. De eerste indicaties geven aan dat het kappen in 1995 nog is toegenomen. De houtindustrie die deze concessie verwerft kapt niet selectief maar vernielt soms tot wel 1 hectare om slechts bij een dikke grote zeldzame boom te komen.

Hoopvol voor het behoud van de tropische regenwouden is dat er onlangs(juli 1996) door de Braziliaanse regering het besluit is genomen voor de duur van twee jaar alle concessies op het kappen van mahoniehout in te trekken.

Wereldwijd zijn er steeds meer bedrijven zoals The New York Times die geen papier meer gebruiken waar houtpulp van de tropische regenwouden in verwerkt is.

Aktiegroepen sluiten steeds meer wereldwijde coalities om het streven naar het behoud van de regenwouden te bundelen. Een centrale rol hierin vervult RAN. Rain Action Network. Grote bedrijven die op de een of andere manier de afbraak van de tropische regenwouden finacieren worden voortdurend en met succes, onder druk gezet en indien noodzakelijk met boykot-acties bedreigd. Bij deze bedrijven horen o.a. Coca Cola, Burger King, Mitsubishi, Minute Maid, Orange Juice en de Wereldbank.

Ondanks dat de tropische regenwouden niet geschikt zijn gebleken voor landbouwgrond gaat het platbranden van grote bos percelen door kolonisten onverdroten door.

Hoe de tropische regenwouden behouden zouden kunnen worden laten de oorspronkelijke bewoners het meest duidelijk zien. De oorspronkelijke bewoners vernielen geen stukken land. Medicijnen worden uit de schors van omgevallen bomen gehaald. Hun leefwijze wordt gekenmerkt door een evenwicht tussen mens en milieu.
 
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009