header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Trajanus, Marcus Ulpius

 

De Romeinen klik hier

 

Trajanus, Marcus Ulpius (Italica, bij Sevilla, 53 Ė Selinus, in CiliciŽ, 117), Romeins keizer van 98 tot 117, diende onder zijn vader, Marcus Ulpius, vele jaren in SyriŽ als tribunus militum en doorliep daarna een succesvolle, militair getinte senatorencarriŤre. In 97 was hij stadhouder van Germania Superior, waar hij vernam dat Nerva hem geadopteerd en daarmee tot opvolger bestemd had. Trajanus gold als een zeer bekwaam veldheer met grote populariteit, wat de keuze van Nerva begrijpelijk maakt. Na Nerva's dood inspecteerde en versterkte Trajanus eerst de Rijn- en de Donaugrens. Begin 99 keerde hij naar Rome terug. In de lijn van Nerva bond hij het volk aan zich door ruime korenuitdelingen, uitbreiding van het systeem van de alimenta (uitkering ten behoeve van arme kinderen), vermindering van successierechten en vermindering van de lasten in de provincies. Grote bouwwerken werden op touw gezet Ė vooral na 107 met het geld dat in de Tweede Dacische Oorlog was buitgemaakt Ė, o.a. het Forum van Trajanus (zie keizerfora) en een nieuwe haven ten noorden van Ostia. In 101 trok Trajanus naar het onrustige gebied van de DaciŽrs in het huidige RoemeniŽ. In 102 dwong hij Decebalus zichzelf en zijn hoofdstad Sarmizegetusa over te geven, waarna hij naar Rome terugkeerde. In 105 viel Decebalus de Romeinse garnizoenen in DaciŽ aan. De keizer trok opnieuw op, ontzette de garnizoenen, heroverde de hoofdstad, die nu de Romeinse kolonie Ulpia Traiana werd, en dwong Decebalus zelfmoord te plegen (107). DaciŽ werd als provincie geannexeerd en grondig geromaniseerd (zie ook Adamklissi). Elders werd het Romeinse gezag versterkt (NumidiŽ) of uitgebreid: Nabataea werd geannexeerd (105Ė106). De belangrijkste bedreiging van het Romeinse gezag in het oosten vormden nog steeds de Parthen, die ca. 110 een Romeins vazal in ArmeniŽ afzetten. Trajanus trok tegen ArmeniŽ op (113; ter herinnering aan zijn vertrek werd in 114 in Beneventum de zgn. Boog van Trajanus opgericht), dat hem zonder veel moeite in handen viel. Daarop begaf hij zich naar MesopotamiŽ, waar hij in 115 de Tigris overtrok en Ctesiphon veroverde. In 116 rebelleerde het zuidelijk deel van MesopotamiŽ en de Parthen vielen zijn bases verder naar het westen aan. Het lukte Trajanus de orde te herstellen, maar bij zijn werk in MesopotamiŽ werd hij afgeleid door een joodse opstand in de diaspora in Egypte, Cyrene en Cyprus. De opstand werd in bloed gesmoord (115Ė116). Omdat Trajanus zich ziek voelde, keerde hij terug; hij stierf aan het slot van een expeditie die weinig had opgeleverd.

Trajanus is begonnen geregeld intellectuelen, vorsten en aanzienlijken uit de Griekstalige provincies op te nemen in het rijksbestuur. Er kwamen zelfs Grieken in de Romeinse Senaat. Trajanus gold als een tolerant en wijs heerser. Tegenover de christenen nam hij een ambivalente houding aan: zij mochten niet opgespoord worden en er mocht niet naar anonieme aanklachten tegen hen worden geluisterd, maar als zij aangeklaagd werden en weigerden te offeren op de altaren van de staatsgoden en die van de keizers, moesten ze streng gestraft worden. Trajanus onderhield contacten met schrijvers en filosofen.
 

 

De Romeinen klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009