header uitvindingen

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

 Uitvindingen
inleiding

 

 
   
Drie miljoen jaar creativiteit en nieuwsgierigheid van de mens, hebben tienduizenden uitvindingen en ontdekkingen opgeleverd. Daaronder waren er veel die nauw aansloten bij de basisbehoeften van de mens - van overlevingsdrang tot uitbreiding van kennis. Ze hebben onze wereld gemaakt tot wat hij nu is.

Onze wereld verschilt sterk met die van onze voorvaderen. Tienduizenden uitvindingen en ontdekkingen veranderden de manier waarop we dingen doen en de manier hoe we denken. Een uitvinding is iets nieuws, ontstaan door dingen op een nieuwe manier samen te voegen. Een ontdekking is een ding of een principe dat al bestond, maar nog moest worden ontdekt. Het is moeilijk te zeggen waar een uitvinding stopt en een ontdekking begint. Hoe het ook zij, enkele uitvindingen en ontdekkingen waren er van de ene op de andere dag.
Normaal gesproken gaat er een voorbereidingstijd aan vooraf, en dan zelfs duurt het een tijd voor ze in praktijk worden gebracht. Het kan jaren duren voordat een uitvinding de bestaande methoden van de mens vervangt. Bij een ontdekking kan het generaties duren voordat een bepaalde manier van denken verandert !

Wanneer gebeurde het ?
Het is niet altijd gemakkelijk om te zeggen wie iets uitvond of ontdekte en wanneer dat precies gebeurde. Het komt voor dat, wanneer de tijd er rijp voor was, meerdere mensen hetzelfde idee lanceerden. En soms is de uitwerking van een idee nog belangrijker dan het idee zelf. Er kunnen dus verschillende mensen bijgedragen hebben tot een uitvinding of ontdekking en een ontdekking of idee werd vaak pas later bekend gemaakt dan de datum waarop de ontdekking in feite plaatsvond.

Sneller en sneller
Door de eeuwen heen hebben uitvindingen en ontdekkingen twee trends gevolgd. Oude ideeŽn werden wetenschappelijk, toen waarnemingen en redeneringen door metingen en wiskundige berekeningen konden worden gestaafd. De wijze waarop dingen werden gemaakt veranderde drastisch toen wetenschappelijke technieken de plaats innamen van het ambacht. Deze trends zijn tot op heden nog doorslaggevend. Ondanks de snelle veranderingen werken uitvindingen en ontdekkingen nog lang door. Sommige, zoals de windmolen of de theorie van de afgedreven continenten, verdwenen na een tijd, om daarna weer opnieuw geboren te worden. Andere, zoals aardewerk, zijn nooit vervangen. Zulke uitvindingen en ontdekkingen werden gebruikt en nooit vergeten omdat ze tegemoet kwamen aan de elementaire menselijke behoeften. Tot voor kort zijn deze behoeften niet veranderd. Maar wellicht weten we binnenkort genoeg om controle te krijgen over de machinerie van het leven zelf, waardoor onze basisbehoeften kunnen veranderen en de toekomst ongewis wordt.

 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009