Natuur worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Verantwoorde houtwinning

 

andere leefgebieden : klik hier

 

algemeen >>

structuur en vruchtbaarheid >>

diversiteit van planten en dieren >>

bewoners van het regenwoud >>

het belang van tropische regenwouden >>

belang van de inheemse bevolking >>

de toekomst van de tropische regenwouden >>

onderzoek naar een verantwoorde houtwinning >>

onderzoek naar het economisch gebruik van medicinale planten >>

de toekomst van de bewoners >>

verklaring van enkele termen >>


 

Onderzoek naar de tropische regenwouden is noodzakelijk om beter te kunnen streven naar het behoud ervan. Zonder voldoende kennis kunnen geen gerichte matregelen tot stand komen die de tropische regenwouden op de lange duur kunnen redden. Deze kennis is er helaas nog nauwelijks.

Onderzoek van het tropisch regenwoud is weliswaar reeds veel gedaan maar wanneer men bedenkt dat pas 5% van de samenstellende elementen van het regenwoud bekend is en dat nog veel minder bekend is van de onderlinge relaties tussen samenstellende elementen. Dan moet er nog veel meer onderzoek volgen.

Tegen de achtergrond van het Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud (RTR) verschijnen er steeds meer onderzoeken die gericht zijn op de houtproductie en het behoud van de tropische regenwouden. Sommige van deze onderzoeken laten zien dat het mogelijk is de tropische regenwouden zodanig te exploiteren zijn dat er geen aantasting volgt.

Duurzame productie van hout kan bijdragen tot het behoud van tropische regenwouden. Door deze vorm van landgebruik blijven ecologisch belangrijke eigenschappen van het bos behouden en profiteert het land van de inkomsten en werkgelegenheid." Aldus fysisch geograaf Leo Brouwer(1996). In de regenwouden van Guyana onderzocht hij de kringloop van voedingsstoffen en de effecten van houtkap hierop. Op 1 november 1996 promoveerde Brouwer bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Brouwer onderzocht of en hoe het mogelijk is om bomen te kappen zonder de voedingsstoffenkringloop onomkeerbaar te verstoren. Uit zijn onderzoek blijkt dat het mogelijk is deze verstoring te beperken. Brouwer: "Er moeten niet te veel bomen op een plaats worden gekapt; er mag hooguit een opening van ongeveer 500 m2 in het kroondak ontstaan. Dat wil zeggen dat er niet meer dan twee tot vier bomen naast elkaar gekapt mogen worden. Wortels van naburige, levende bomen kunnen dan de voedingsstoffen opnemen die vrijkomen door vertering van bladeren en dergelijke."

Volgens Brouwer is het verder van belang de verstoring van de bodem door zware machines zoveel mogelijk te vermijden. "Nu rijden deze machines -je kunt ze vergelijken met pantserwagens- kriskras door het bos waardoor de kwetsbare toplaag van de bodem, waarin het grootste deel van de wortels zit, wordt beschadigd. Het zou veel beter zijn om zo'n machine het bos in te rijden, stil te zetten en dan met een lier de stammen eruit te slepen. Met een lier kun je zeker 30 meter ver reiken."

Brouwer: "Veel mensen denken dat tropenbossen die op zulke extreem arme bodems groeien zo kwetsbaar zijn dat je er helemaal niets mee kunt doen. Ik heb laten zien dat duurzame exploitatie van deze bossen wel degelijk mogelijk is, maar wel onder strikte voorwaarden. Dan kan exploitatie zelfs bijdragen tot het behoud van het bos, want als het iets oplevert, beschouwen mensen het bos eerder als waardevol.

Dit onderzoek is dus geen excuus om flink te gaan kappen. Er zal genoegen genomen moeten worden met een relatief geringe houtopbrengst van bijvoorbeeld 30 m3 hout (8 10 bomen) per hectare, eens in de 30 jaar. Voor een rendabel bedrijf zijn dan een strak management en goede houtprijzen noodzakelijk. Vanuit de bosbouwkundige dienst van de overheid moet er een goede controle zijn om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd. Helaas ontbreekt het daar nogal eens aan."

Duurzame exploitatie zou volgens Brouwer ook gestimuleerd worden als de overheid in Guyana concessies (kapvergunningen) zou uitgeven voor eeuwig, met een clausule tegen wanbeheer. Nu gelden de concessies slechts voor enkele tientallen jaren en soms nog korter.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009