header vogels

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Visdiefje

 
   
  Visdiefje of sterna hirundo
Trekvogel van april tot oktober. Kleiner en slanker dan de kokmeeuw. Alleen de bovenzijde van de kop is zwart. Snavel en poten zijn bloedrood; snavel met zwarte punt in tegenstelling tot de Noordse stern. Tijdens de elastische, verende vlucht zijn de smalle vleugels en de gevorkte staart een duidelijk onderscheid tot de kokmeeuw. Jonge vogels hebben een wit voorhoofd en een bruinige bovenkant. Verspreiding en woongebied : Heel Europa, vooral in het oosten; in het binnenland fragmentarisch. Vogels in hun eerste zomer keren niet naar de broedgebieden terug en overzomeren in zuidelijk Afrika. Vangt stootsgewijs duikend kleine vissen. Voortplanting : de drie eieren worden tussen april en begin juli gelegd in het vlakke grondnest, dat later nog met wat nestmateriaal bekleed wordt. Beide partners broeden 20-26 dagen. De kuikens verstoppen zich in de buurt van het nest en kunnen na 23-27 dagen vliegen, maar worden daarna nog een aantal weken gevoerd. Voedsel : kleine oppervlakte-vissen en insecten.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009