Natuur worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Vliegas

 
   
Vliegas is een fijne poedervormige as, die via het rookkanaal de installatie verlaat. De as die onder in de installatie achterblijft heet bodemas. Vliegas komt vrij bij de verbranding van steenkool.
De hoeveelheid en samenstelling van vliegas worden bepaald door de kwaliteit van de steenkool en het type verbrandingsinstallatie. In Nederland bedraagt het asgehalte van de geļmporteerde kolen ca. 10%, in Belgiė 20%. As bestaat voor het merendeel uit mineralen, waarin een groot aantal, maar in zeer kleine hoeveelheid, spoorelementen (metalen en metalloļden) voorkomt. In de poederkoolinstallatie, waar de steenkool eerst wordt vermalen tot deeltjes kleiner dan 80 µm, komt ca. 80% van de as vrij in de vorm van vliegas, voor roosterketels bedraagt dit percentage 20%. De grove asdeeltjes met een diameter groter dan 5µm worden afgevangen door cyclonen, waarvan de werking berust op de roterende beweging die aan de asdeeltjes wordt gegeven. Door middel van elektrostatische filters of doekfilters kunnen de nog fijnere deeltjes worden afgevangen. Deze filters bezitten een stofvangstrendement van meer dan 99%, waarbij echter toch nog een gedeelte van de fractie kleiner dan 1µm doorgelaten wordt. Deze deeltjes komen in de atmosfeer en kunnen zich bij inademing op verschillende plaatsen in de luchtwegen afzetten.

Milieuaspecten
De vliegas uit poederkoolinstallaties is voor het grootste deel verglaasd. Naast silicium bevatten de vliegasbolletjes onder meer aluminium en ijzer. De elementen die in de glasstructuur opgenomen zijn, zullen langzaam oplossen. Enkele spoorelementen die tijdens het afkoelen van de rookgassen vanuit de gasfase op de vliegas condenseren, hebben een grotere kans opgelost te worden in water. De mate van uitloging wordt o.a. bepaald door de zuurgraad van het water, die weer in belangrijke mate door de vliegas zelf bepaald wordt. Bij hergebruik van vliegas wordt het accent gelegd op de bindende eigenschappen ervan, waardoor vliegas geschikt is voor de toepassing in beton (vervanging zand) of als bindmiddel (vervanging cement) of als aggregaat (vervanging grind), in cement (vervanging klinker), bakstenen (vervanging klei), kalkvliegasstenen (vervanging zand) en wegfunderingen en wegverhardingen, aangelegd boven grondwaterniveau. Daarnaast zal tijdelijke of meer permanente opslag noodzakelijk zijn.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009