header Poolgebieden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Vogels
aan de zuidpool
 

 

 

 
Krill vormt ook een rijk maal voor de vogels van het zuidpoolgebied. Door de barre weersomstandigheden verschillen deze vogels vrij veel van hun soortgenoten aan de noordpool. Omdat de kuststreken van het zuidpoolgebied arm aan voedsel zijn, zal men er geen vogels aantreffen die gewoonlijk op of dicht bij het land voorkomen. Het zuidpoolgebied trekt wel veel vertegenwoordigers aan van de stormvogel- en de pinguïnfamilies. Dus zeevogels die het grootste deel van hun leven op het water doorbrengen en slechts aan land komen in de paartijd.
De stormvogels staan bekend als de ‘buisachtigen’, omdat hun neusopeningen in de vorm van dunne buisjes boven hun snavel uitsteken. Stormvogel is geen specifieke vogel, maar is een verzamelnaam voor de grootste en de kleinste zeevogels die op onze planeet rondvliegen. De naam ‘stormvogel’ werd oorspronkelijk alleen gebruikt voor de kleine vertegenwoordigers van deze familie, de vogeltjes die boven het water blijven fladderen, wanneer ze op zoek zijn naar voedsel.
De grootste zeevogel ter wereld is de zwervende albatros. Deze reusachtige stormvogel houdt er, net als zijn kleinere neef, de roetachtige albatros, enkele interessante gewoontes op na. Er wordt tussen de aanbidders een hevige concurrentiestrijd geleverd voor het vrouwtje en tijdens het liefdesritueel worden heel speciale dansen uitgevoerd. Het voeden van de jonge vogels plaatst ons echter voor een raadsel. Sommige ornithologen zijn van mening dat de albatros ‘s nachts op visvangst gaat en zijn jongen bij het aanbreken van de dag te eten geeft. Gewoonlijk wordt dan een bekvol inktvisjes in het nest geslingerd. Aan deze voeding komt echter een einde wanneer de winter in aantocht is. De ouders vliegen weg en laten de jonge vogels in het nest achter. Daar moeten ze helemaal in hun eentje de wrede elementen trotseren. Algemeen wordt aangenomen dat er een heel jaar verstrijkt vanaf het moment dat het ei wordt gelegd tot het moment dat de koning onder de zeevogels zijn eerste vlucht maakt.
Andere leden van dit vogelrijk zijn de reuzenstormvogels, de Kaapse duiven, de sneeuwstormvogels en de kleine zuidpoolpiepers, de enige in deze streken voorkomende vogel die geen vliezen tussen zijn tenen heeft.
De reuzenstormvogel (Nelly, zoals hij door de vroegere walvisvaarders werd genoemd) is een gulzige vogel, als het ware de ‘gier’ van de zuidpool. Door hun gulzigheid eten die vogels vaak zoveel dat ze niet meer de lucht inkunnen. De witte sneeuwstormvogel is daarentegen een aantrekkelijk dier. Hij woont en leeft op het ijs en in de sneeuw, en laat zich door de poolstormen niet afschrikken. Een opvallende verschijnen te midden van de poolvogels is de lawaaierige en strijdlustige jager, of de McCormicks jagermeeuw. Deze meeuw werd genoemd naar de bioloog die Ross vergezelde. Het is een heel mooie vogel, één meter en twintig breed als hij zijn vleugels openslaat. Tussen het donkerbruin en het gelige bruin van zijn veren heerst een totale harmonie. Het is echter een dier dat leeft van aas. Hij is een ware plaag voor veel pinguïnkolonies. Als een steen laat hij zich naar beneden vallen, waarna hij weer even snel met de eieren of de jongen in zijn bek verdwijnt. Het komt zelfs voor dat de jagers de nesten van hun soortgenoten plunderen.
De kleinere stormvogels zijn wel eens het doelwit van de strijdlustige jagers. Eén van deze slachtoffers is de walvisvogel, die zich bij zijn verblijf op het land beschermt, door zijn nest in een hol te bouwen. De kleine Wilsonstormvogel is de enige die van de jager-aanvallen gespaard blijft. Waarom is een raadsel, want de jager is niet precies een kieskeurige eter. Behalve de volwassen leden van zijn eigen soort, wordt elke dode of zieke vogel door hem gegeten.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009