header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Volksverhuizing

 

De Romeinen klik hier

 

Volksverhuizing, de tochten die vooral de Germaanse, maar ook andere volken van de 4de tot de 6de eeuw n.C. naar het zuiden en het westen van Europa ondernamen en die de ondergang van het Romeinse Rijk in het westen (476) tot gevolg hadden. In de traditionele periodisering van de geschiedenis worden de Volksverhuizingen beschouwd als het einde van de oudheid en het begin der middeleeuwen.

De beweging ging van noord naar zuid; ScandinaviŽ was steeds het uitgangspunt van uitzwermende volken (Goten, BourgondiŽrs, Denen, Herulen). De Volksverhuizing in engere zin is slechts een onderdeel van een historisch verschijnsel dat zich tot veel verder in het verleden uitstrekt. Met de tocht van de Cimbren en Teutonen begon de zuidwaartse beweging van de Germaanse volken (ca. 120 v.C.). Alleen het krachtige Romeinse imperium wist zijn grenzen tegen Germaanse aanvallen te beveiligen. Buiten die grenzen hadden echter voortdurend verschuivingen plaats; de BourgondiŽrs en RugiŽrs trokken uit ScandinaviŽ naar de kust van Mecklenburg en Pommeren, de Goten naar de Weichselmond. In de 2de eeuw verplaatsten de Goten zich zuidwaarts naar de kusten van de Zwarte Zee en verontrustten daar voortdurend het Romeinse Rijk; samen met hen traden Herulen, Vandalen en andere volken op. Toen begon de eigenlijke Volksverhuizing met de inval van de Hunnen in 375, waardoor het Gotische Rijk van Ermanarik vernietigd werd en de Goten in beweging kwamen.

De Ostrogoten en sommige andere Germanen onderwierpen zich aan de Hunnen, die zich in de Hongaarse Laagvlakte vestigden. De Visigoten kwamen door de overwinning op Valens bij Adrianopel in 378 in het bezit van MoesiŽ en ThraciŽ. Alarik leidde hen reeds in 401 naar ItaliŽ, maar werd in 402 door Stilicho teruggedreven. Na diens dood (408) deden de Visigoten opnieuw onder Alarik een inval in ItaliŽ, terwijl tegelijkertijd de provincies GalliŽ, Spanje, Britannia en Africa, waaruit de Romeinse legioenen teruggeroepen waren om ItaliŽ te beschermen, door Germanen overstroomd werden. De Alamannen namen het gebied van de Boven-Rijn in bezit, de BourgondiŽrs vestigden zich aan de Midden-Rijn, de Angelen en Saksen veroverden Britannia, de Alanen, Vandalen en Sueven trokken door GalliŽ en vestigden zich in Spanje; van hieruit veroverden de Vandalen in de periode 429Ė439 ook Africa. De Visigoten, die in 412 door Athaulf naar GalliŽ geleid waren, stichtten in 419 in Zuid-GalliŽ en Noord-Spanje een zelfstandig rijk.

In vele gevallen is van een eigenlijke verovering geen sprake, maar liet het Romeinse Rijk de vestiging van de Germaanse benden toe in de vorm van een inkwartiering van hulptroepen (zoals de Goten in AquitaniŽ). Zij hadden dan recht op een derde deel van de bodem. Geen wonder, dat onder zulke omstandigheden taal, recht en zeden van de inwoners gehandhaafd bleven. De Romeinse beschaving had grote invloed op die van de veroveraars; de volledige versmelting werd echter verhinderd door het ariaanse christendom van laatstgenoemden. Gemeenschappelijk trachtten de Germanen en de Romeinen de aanvallen van Attila af te weren, die in 437 het Bourgondische Rijk aan de Midden-Rijn verwoestte en van 451 tot 453 aan het hoofd van grote benden naar het westen trok. De overblijfselen in ItaliŽ en GalliŽ van het Romeinse Rijk in het westen gingen verloren; dit laatste door toedoen van de Franken. In 476 maakte Odoaker een einde aan het keizerrijk in het westen. Omstreeks 500 waren alle provincies van het rijk in het bezit van Germaanse veroveraars.

In Oost-Europa daarentegen duurde de beweging voort. In de 5de eeuw was reeds het land van de Weichsel tot de Elbe door Slaven ingenomen; in Centraal-Rusland duurde het opdringen van de Slaven tegen de Finnen nog geruime tijd voort. Ook aan de Beneden-Donau, waar de Tataarse Avaren het machtigste volk waren, trad eerst langzamerhand een stilstand in, nadat in de 7de eeuw de Finse, later met Slaven vermengde, Bulgaren en ServiŽrs vaste woonplaatsen hadden gekregen. In de 9de eeuw drongen de Magyaren Hongarije binnen. Toen was intussen in Noord-Europa een nieuwe fase van de volkenbeweging ingetreden (zie Vikingen).
 

 

De Romeinen klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009