header insecten

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Vuurjuffer
(rode waterjuffer)

 
   Pyrrhosoma nymphula - familie gewone waterjuffers/Coenagrionidae.
In tegenstelling tot de vijverjuffers houdt deze familie haar vleugels meestal bij elkaar. Bij de soorten die bij ons voorkomen, overwegen lichtblauwe tinten, maar de vuurjuffer is rood. Bij de wijfjes hebben alle achterlijfsegmenten bovenaan zwart, bij de mannetjes alleen de laatste. Deze ongeveer 33 mm. lange soort is één van de vroegste libellen : ze vliegt reeds van eind april tot augustus.
Verspreiding : zeer talrijk bij plantenrijke vijvers, veenplassen en traag stromende sloten en beken. Zowel de houding van de partners tijdens de ei-afzetting als het substraat waarin dat gebeurt, zijn bij deze soort zeer variabel. Eieren worden afgezet op de meest uiteenlopende plantensoorten en plantendelen, zowel in als bij het water. Jeugdstadia : onvolledige gedaanteverwisseling. De larven overwinteren in het laatste stadium; het imago verschijnt eind april.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009