header belgie

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

 Waals-Brabant

 

 

 
Heuvels die een hoge rug opzetten ......

Waals-Brabant is een plateau en een aangenaam golvend landschap. Niet zonder reden wordt dit gebied vaak de Brabantse Ardennen genoemd. De zandleembodem, die berust op een ondergrond van zand en zandsteen, is diep ingesneden door de kleine bijriviertjes van de Zenne en de Dijle die frisse namen dragen als Lasne, Thyle, Thisnes ... eentje was blijkbaar niet tevreden met zijn lot en verkoos de Train te heten. Hun steile oevers steken schrif af tegen de rust van het plateau en vormen het golvende landschap dat Waals-Branbant al zijn charma geeft. In het zuiden van de streek verrichten de riviertjes hun graafwerk zo ijverig dat zeer oude gesteentelagen - uit het paleozoÔcum - aan het daglicht kwamen. De geoloog heeft het over anticlinaaldalen. Deze steenlagen gaven aanleiding tot het ontstaan van talrijke groeven, die de wanden van sommige valleien inkerven.
Waals-Brabant bekoort door zijn verscheidenheid aan landschappen. Zijn de valleiwanden met hun maar matig vruchtbare bodem bedekt met bossen, beneden in de dalen waar het vochtig is, spreiden de weiden hun groen tapijt tentoon en werpen bomenrijen hun lommer. Op het plateau zelf, waar de bodem vaak lemig is, wuiven korenvelden in de wind. Elders nog wenken verlokkelijke bramen, klaar om geplukt te worden, langs de flanken van de holle wegen.
De wegen die liggen ingebed in het plateau van Waterloo, dat ooit het toneel was voor de overwinning van de geallieerde legers op Napoleon, zouden zelfs een strategische rol gespeeld hebben. Men heeft ze vergeleken met muizevallen waarin de ruiters van de vijand klem werden gezet en deze heuvelende streek uitgeroepen tot het ideale slagveld. Volgens Victor Hugo zou de befaamde holle weg van Ohain het Franse legere de doodsteek gegeven hebben, toen het daar het derde van een cavaleriebrigade verloor.
Wat misschien nog meer opvalt is de verandering die het landschap sinds enkele jaren ondergaat : dag na dag schieten hier nieuwe woningen als paddestoelen uit de grond. Waals-Brabant trekt inderdaad heel wat hoofdstedelingen aan die hier de rust van het platteland komen zoeken. Geleidelijk aan ontstaat een residentiŽle voorstad, die nu nog een oase van rust vormt voor de mens die de koortsige bedrijvigheid en het lawaai van de stad wil ontvluchten. Deze verandering van functie bracht een aanpassing van de infrastructuur met zich mee : nu staat een hele waaier van transportmogelijkheden ter beschikking van de pendelaar die zo het werken in de stad kan combineren met het leven op het platteland. Door de vloedgolf van villa's zijn de rustige, kronkelende paadjes die de schilderachtige dorpjes met elkaar verbinden, eerder zeldzaam geworden. De aantrekkingskracht van Waals-Brabant is echt niet nieuw. Lange tijd werd het gebied bezet door de Romeinen die hier ook hun taal invoerden. De naam 'Roman Pais', die soms voor deze streek wordt gebruikt, herinnert hieraan. Nederige kerken, trotse feodale kastelen en ruÔnes van beroemde abdijen getuigen ervan dat ook in de Middeleeuwen kleine lieden en grote heren zich hier thuis voelden. Dat, onlangs nog, hier de universiteitsstad Louvain-la-Neuve werd opgetrokken, benadrukt nog meer dat deze streek in volle expansie is.
Ondanks de stormachtige ontwikkelingen van de laatste jaren heeft Waals-Brabant gelukkig zijn authenticiteit kunnen vrijwaren.

 

 Bezoek ook onze natuurbase >>

 

Footer worldwidebase



uw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009