header Poolgebieden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

De walvis
en de walvisvangst
 

 

 

 
Van alle in het zuidpoolgebied voorkomende zoogdieren zijn de walvissen veruit het belangrijkst. De walvisvangst bleef oorspronkelijk beperkt tot de noordpool, waar de Groenlandse walvis en later ook de potvis de basis van de industrie vormden. De Groenlandse walvis is een traag en niet echt gevaarlijk dier dat op het water blijft drijven wanneer het dood is. Dit was natuurlijk een ideaal type om jacht op te maken. De grotere potvis (ongeveer twintig meter lang) werd later gekozen vanwege de spermaceti in zijn kop. Daarvan werden namelijk kaarsen gemaakt. In het midden van de 18de eeuw kwam er een kentering in de handelsinteresse : toen petroleum voor het dagelijkse gebruik geschikt was gemaakt, liep de vraag naar walvistraan sterk terug. Daarvoor in de plaats kwam de vraag naar walvisbaleinen, die in de modewereld werden gebruikt. Deze baleinen kan men aantreffen in de zeven die deel uitmaken van de bek van de Groenlandse walvis en van de vinvis. Die zeven stellen de dieren in staat om garnalen te vangen.
Toen de walvisvangst in het noordpoolgebied vrijwel geheel was bedorven door blinde slachtingen, wendden de walvisvaarders hun steven naar de zuidpool, en dit was een extra prikkel voor het wetenschappelijk onderzoek van de zuidpool. Toen in 1874 H.M.S. Challenger als eerste stoomschip de poolcirkel had overschreden, begon de kennis van de zuidelijke wateren zich in een snel tempo op te hopen. Wetenschapsmensen wezen erop dat de rijkdom aan levende organismen (en vooral de rijkdom aan wier) ten zuiden van de vijftigste breedtegraad de walvisvangst tot een aantrekkelijke zaak maakte.
De ongeveer dertig meter lange vinvis werd de inzet van de jacht. Zijn omvang jaagt de stormvis echter geen schrik aan. De stormvis is als het ware de haai van de zuidpool. Hij is nog geen zes meter lang, maar heeft er geen probleem mee om de grotere vinvis aan te vallen. Hij is namelijk verzot op de tong van de vinvis. Met zijn twee rijen tanden is de stormvis de booswicht van de walvisfamilie, veel wreder en vraatzuchtiger dan het eenzame potvismannetje, wat alleen in de onderkaak een rij tanden heeft.
In het jaar 1819 heeft een potvismannetje dat verstoten was door de kudde een Amerikaans walvisschip (de Essex) aangevallen en tot zinken gebracht. Het dagboek dat door de stuurman van de Essex werd bijgehouden, is tenslotte de inspiratiebron geworden voor het grootste van alle walvisverhalen : Moby Dick van Herman Melville.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009