header vogels

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Waterspreeuw

 
   
  De waterspreeuw of cinclus cinclus
Stand- en zwerfvogel. Zo groot als een spreeuw (waar hij trouwens niet mee verwant is), met een korte staart en gebonden aan water. De waterspreeuw is de enige zangvogel die kan zwemmen en duiken. Zeer opvallend is de witte bef. Jonge vogels zijn nogal grijs en zonder duidelijke bef. Zwemt en duikt bij het zoeken naar voedsel; kan ondanks de stroming op de grond bewegen. Verblijft bij voorkeur op de stenen langs de oever. Vliegt snel en rakelings boven het wateroppervlak. Het zachte lied van het mannetje en het vrouwtje is een lange rij murmelende trillende brommende geluiden. Verspreiding en woongebied : met uitzondering van het oosten in heel Europa sporadisch verbreid - ontbreekt bijvoorbeeld langs de kust. Heeft de voorkeur voor het bergland, waar snel vloeiend, helder water voor de nodige levensruimte zorgen. Voortplanting : het bolvormige nest met een zij-ingang die naar beneden gericht is, bouwt de waterspreeuw tussen de rotsen, maar ook ondergelopen oevers of riet bieden een goede nestelplaats. Vaak ook onder bruggen. Geschikte halfhoge nestkastjes komen ook in aanmerking. Eind maart, begin april begint de broedperiode. Twee tot drie letsels tot augustus De vijf tot zes witte eieren worden 15-17 dagen waarschijnlijk alleen door het vrouwtje bebroed. De jongen worden door beide ouders gevoederd, verlaten met 19-25 dagen het nest en kunnen al zwemmen en duiken voordat ze hebben leren vliegen. Voedsel : waterinsecten en hun larven, wormen en kleine krabbetjes, die deel onder water van de bodem worden gepakt; een enkele keer ook kleine vissen.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009