header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Wetenschapsfilosofie

 

Terug naar filosofische strekkingen >>

 
 

 

 

 

 


 

 

Logica of experimenteel bewijs ? De verschuiving in het westerse denken, van middeleeuws naar modern, werd ondersteund door de wetenschap. Maar het was pas na een tweehonderd jarige strijd tussen de Kerk en het opkomend empirisme dat de Verlichting zijn bloeiperiode kon doormaken.
De Kerk omhelsde een aantal ideeŽn, met name de uitleg van Aristoteles over de aard van het universum. De Poolse astronoom Nicolaus Copernicus tartte het standpunt van de Kerk dat de aarde in het middelpunt van het heelal stond. Hij beweerde dat observaties het bewijs hadden geleverd dat de aarde om de zon draaide. Francis Bacon pleitte voor het gebruik van experimenten in plaats van deductie als de weg om kennis te vergroten.
In 1632 durfde de Italiaanse astronoom en fysicus Galileo Galilei het aan, om het eens te zijn met Copernicus. Hij werd voor de inquisitie gedaagd, het kerkelijk tribunaal om ketterij te bestrijden. Zijn hieropvolgende huisarrest en het openlijk erkennen van zijn dwaling waren voldoende om de wetenschappelijke ontdekking in ItaliŽ voor honderd jaar af te remmen.
In een poging om de Kerk met de wetenschap te verzoenen, probeerde Descartes het bestaan van God te bewijzen met de hulp van rationele argumenten. Deze verbintenis tussen rationalisme en geloof in God hield echter niet lang stand. In een volgende generatie boekte Newton grote vooruitgang met een fysica gebaseerd op empirische methoden, die van grote invloed was op de filosofen van de Verlichting. Kant meende dat Newtons wetten door rede bewezen kunnen worden en dat de wetenschappelijke benadering de fenomenale wereld (de wereld van de verschijnselen) kan verklaren. Hierop voortbordurend verkondigde de Franse filosoof en socioloog Auguste Comte (1798-1857) dat menselijk denken zich via een aantal fasen ontwikkelt : ten eerste een mythische en een religieuze, dan een metafysische en tenslotte een positieve fase, die gekarakteriseerd wordt door de systematische verzameling van waargenomen feiten. Hij dacht dat deze positivistische methoden nu gebruikt konden worden om de maatschappij te onderzoeken en voor de ontwikkeling van een nieuw studiegebied : de sociologie.
In de twintigste eeuw werd de empirische methode die door Comte werd onderschreven, aan een grondig onderzoek onderworpen. Vanaf de jaren '30 zochten filosofen naar nieuwe methoden om de wetenschappelijke methode te beschrijven.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009