header vogels

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Wilde eend

 
   
  De wilde eend of anas platyrhynchos
Stand- en zwerfvogel, wintergast. De wilde eenden behoren met de overige anas-soorten tot de grondeleenden, die zich van de duikeenden onderscheiden doordat ze hoger in het water liggen. De staart meestal boven en het water en voornamelijk door grondelen, m.a.w. het lichaam verticaal en het voorstuk in het water. Halen zelden door duiken hun voedsel uit het water. Een belangrijk herkenningspunt is de vleugeltekening in de vlucht, vooral de spiegel ( dit is het veld dat wordt begrensd door de armpennen en de vleugel-dekveren ). De woerd van deze grote, inheemse eendensoort is in prachtkleed duidelijk te herkennen. In de vlucht valt bij beide geslachten de lange, met wit afgezette, metaalblauwe vleugelspiegel op. Verspreiding en woongebied : een in heel Europa voorkomende broedvogel. In het binnenland de meest voorkomende en meest verbreide eendensoort, vaak ook in steden en bergen. Veelal staande en niet te snel stromende wateren; vaak kleine plassen of sloten vormen het centrale deel van hun leefgebied. Voortplanting : het orderlijke, met veren beklede nest wordt meestal op de grond, in dichte struiken vlakbij het water gebouwd. Ook worden wel hoger gelegen plaatsen gekozen : grote takkenbossen, muren, knotwilgen, zelfs nestkasten wanneer het vlieggat groot genoeg is. Legtijd vanaf maart, bij verstoring of verlies van het broedsel, tot juni. En legsel. Zeven tot elf licht olijf- tot blauwgroenige, mat glanzende eieren. Het vrouwtje broedt 25-30 dagen en voert de jongen 50-60 dagen. De mannetje houden aanvankelijk de wacht in de buurt van het broedende vrouwtje, maar verlaten na verloop van tijd de broedplaats om samen met andere mannetjes te ruien. Voedsel : hoofdzakelijk groene water- en landplanten, maar ook zaden, insecten, kreeftjes en weekdieren, afval en brood. (foto : mannetje)
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009