header vragen

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

 ZeeŽn en oceanen 1

 
   
Hoe diep is de oceaan ? De diepste oceaan is de Stille of de Grote Oceaan. In de Marianentrog bij de Filippijnen daalt de oceaanbodem tot een recorddiepte van 11.033 meter.
Hoeveel oceanen zijn er ? Er zijn er vier. De grootste is de Stille Oceaan, die bijna zo groot is als de overige oceanen bij elkaar. Dan volgt de Atlantische Oceaan, dan de Indische Oceaan en de Noordelijke Ijszee. Het zuidelijke deel van de Stille, Atlantische en Indische Oceanen, die Antarctica omgeven (zuidpoolgebied), wordt ook Antarctische Oceaan of Zuidelijke Ijszee genoemd. Op die manier kun je zeggen dat er vijf oceanen zijn.
Waar kun je het continentaal plat vinden ? Als je ergens op het strand bent en de zee inloopt, ben je op het continentaal plat. Dit plat is een zeer groot gesteentevlak dat zich onder het zeeoppervlak om de kust van een continent of vasteland bevindt. Het helt langzaam af, tot tenslotte een diepte bereikt wordt van 120 tot 360 meter; daarna daalt de zeebodem steil.
Waarom golft de zee ? De zee golft omdat de wind het water beweegt. Bij zware wind en storm zijn de golven soms huizenhoog. Hoewel de golven zich bewegen, is dat met het water zelf niet het geval (uitgezonderd daar waar de golf breekt op het strand, de branding). Het water gaat slechts op en neer; je kunt dat ook zien als een golf langs een boot gaat. De wind doet het water op en neer gewegen, zodanig dat aan het oppervlak een golf(beweging) ontstaat.
Waarom is de zee zout ? De zee is zout omdat er zout in opgelost is. Het meeste zout is hetzelfde als het tafel- of keukenzout (Nacl, natriumchloride) dat in het eten wordt gedaan. Het zout komt ui de rivieren die in zee uitstromen. De rivieren lossen telkens wat zout op van het gesteente waar ze overheen stromen, en dat opgeloste zout verzamelt zich tenslotte in zee.
Wat zijn getijden ? Het is de maan, die de getijden (eb en vloed) veroorzaakt. De aantrekkende kracht van de maan is sterk genoeg om op aarde het niveau van het water in zeeŽn en oceanen te laten stijgen, hoewel niet meer dan ongeveer een halve meter. Deze niveaustijging doet zich voor aan de naar de maan gekeerde kant van de aarde. De beweging van de aarde door de ruimte veroorzaakt een andere, vergelijkbare stijging, aan de andere kant van de aarde. Terwijl de aarde eenmaal per etmaal om haar as draait, maakt de zee twee niveaustijgingen per etmaal mee. Tweemaal per etmaal is het dan ook hoog water of vloed. Daartussen daalt het niveau en dit laagwater wordt eb genoemd.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009