header vogels

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Zwaluw

 
   
  Zwaluwen behoren tot de orde van de musachtigen. Zij komen over de gehele aarde voor. In de koude gebieden zijn het trekvogels. Onze zwaluwen trekken in de herfst bijvoorbeeld naar Afrika.
Zwaluwen zijn sierlijke vogels die zich vooral in de lucht ophouden. Zelfs hun voedsel vangen ze in de vlucht. Ze eten vliegen, kevers en soortgelijke insecten.
Door hun snelheid ontsnappen ze aan de meeste vijanden. Een bepaalde valkensoort is echter nog sneller en kan ze wel vangen. Zwaluwen leven graag in gezelschap en broeden ook in grote kolonies. De meeste soorten bouwen ingewikkelde nesten. Sommige gebruiken daarvoor klompjes leem die met speeksel aan elkaar geplakt worden. Andere soorten graven met veel moeite nestgangen in steile wanden. Daar bouwen ze het eigenlijke nest, dat ze goed bekleden met veren. Zwaluwen broeden tweemaal per jaar. Elk legsel bestaat uit 4-6 eieren.
Een bij ons zeer bekende zwaluw is de boerenzwaluw. Deze soort leeft ook op plaatsen waar mensen wonen. Boerenzwaluwen bouwen hun nest graag in huizen, bijvoorbeeld in oude boerderijen. Ze maken met speeksel en klompjes leem een nest aan de muur. Jaar na jaar worden deze nesten weer opgezocht en indien nodig weer opgeknapt.
De boerenzwaluw is een trekvogel die 's nachts in grote groepen, samen met andere zangvogels, naar het zuiden trekt.
Ook de huiszwaluw is een bekende zwaluwsoort. Deze soort is 14 cm lang en hij nestelt zich eveneens bij voorkeur in huizen. Het nest van de huiszwaluw is echter, op een klein toegangsgaatje na, compleet gesloten. De huiszwaluw nestelt ook in grote kolonies. Hij heeft veel vijanden die het nest plunderen: wezels, ratten en verschillende uilensoorten.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009