Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
10 maart

 
   
 • De Indiaase politica Indira Shrimati Gandhi werd geboren in Allahabad op 19 november 1917. Op 10 maart 1971 verwierf haar congress-partij een grote meerderheid in het parlement.
  In 1947 werden de belangrijkste delen van het toenmalige Brits-Indie, India en Pakistan, op basis van godsdienst (hindoeisme versus islam) van elkaar gescheiden. India werd een federatie van ruwweg langs etnische lijnen afgegrensde deelstaten. Rond het bezit van Kashmir voerden India en Pakistan in 1947 en 1965 oorlog. Oost-Pakistan werd in 1971 bezet door Indiase troepen en vervolgens onafhankelijk onder de naam Bangladesh. Tot 1977 werd India onafgebroken geregeerd door de Congrespartij, eerst onder Nehru en later onder diens dochter Indira Gandhi.
  Indira Gandhi behoorde tot de Brahmin-kaste. Zij was de dochter van Jawaharlal Nehru en werd opgevoed op een kloosterschool. Vervolgens studeerde ze in Zwitserland en Engeland (Oxford). Zij werd in 1937 lid van de Congrespartij en kwam door haar activiteiten herhaaldelijk in de gevangenis. In 1940 huwde zij de advocaat en journalist Feroze Gandhi (geen familie van de Mahatma Gandhi), die in 1960 overleed; uit dit huwelijk werden twee zoons geboren, van wie aanvankelijk slechts de jongste, Sanjay, een politiek actieve rol zou spelen.
  Zij richtte tal van vrouwen- en sociale organisaties op. Na de dood van haar vader (1964) werd zij minister van Voorlichting en Omroep in het kabinet-Shastri. Na Shastri's dood (1966) werd zij gekozen tot leider van de Congrespartij en daarmee tot premier. In 1971 verwierf haar partij een grote meerderheid in het parlement. Gandhi slaagde er echter niet in de aanvankelijk door haar gepropageerde maatschappijhervorming in socialistische zin te verwezenlijken en zag zich geconfronteerd met een toenemende oppositie tegen haar beleid, dat steeds meer afhankelijk raakte van de steun van de behoudende krachten binnen de Congrespartij en daarbuiten. Wegens het feit dat zij (in strijd met de kieswet) bij ....   lees verder op onze speciale pagina over Indira Shrimati Gandhi

   
 • De Zwitserse muziekcomponist Arthur Honegger werd geboren in Le Havre op 10 maart 1892.
  Honeggers (protestantse) ouders kwamen uit de omgeving van ZŁrich, waar hij zijn eerste muzikale opleiding kreeg. Na het voltooien daarvan, vestigde hij zich in 1913 in Parijs. Hier sloot hij zich aan bij enige rondom Erik Satie gegroepeerde componisten, de Nouveaux Jeunes, waaruit in 1920, op inspiratie van Jean Cocteau, de Groupe des Six voortkwam, met o.a Francis Poulenc en Darius Milhaud. De groep wendde zich af van de `zware' componeertrant van de 19e eeuw en wilde terug naar de meer doorzichtige stijl van bijvoorbeeld Haydn. In deze stroming nam Honegger een aparte plaats in, mede door zijn afkomst en aanleg. In tegenstelling tot de spitsvondige pikanterieŽn van Poulenc of de puur muzikanteske spontaneÔteiten van Milhaud, zijn in de werken van Honegger duidelijk aanwijsbaar romantische, 19e-eeuwse elementen aanwezig. Dit geldt vooral voor zijn oratoria. Daarin treft men soms felle, realistische toonschilderingen aan (La danse des morts , 1940), die geÔnspireerd lijken door bijvoorbeeld Berlioz; soms spreekt er een subjectief-menselijk medegevoel uit (Jeanne d'Arc au bŻcher , 1938), soms ook zijn er duidelijk religieuze bindingen: Le roi David (1921) is gedeeltelijk op de calvinistische melodie van psalm 51 gebaseerd, terwijl aan de Cantate de NoŽl (1953) bekende kerstliederen ten grondslag liggen.
  Kerkelijke, koraalachtige thema's komen bij Honegger ook in zuiver instrumentale stukken voor, zoals in de finale van zijn tweede symfonie (1942) en de Symphonie liturgique (1946). Zelfs een compositie als Pacific 231 (1923), een impressie van een op gang komende stoomlocomotief, is in opzet verwant aan sommige koraalbewerkingen.
  Tegelijkertijd stond hij open .....   lees verder op onze speciale pagina over Arthur Honegger 
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009