Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
15 april

 
   
  • De Italiaanse schilder, tekenaar, architect, beeldhouwer, musicus, ingenieur en natuuronderzoeker, m.a.w. de 'uomo universale' (allround persoon) van de renaissance, Leonardo da Vinci werd geboren in Vinci, ToscaniŽ op 15 april 1452.
    Leonardo was de onwettige zoon van de notaris van Vinci en een boerenmeisje. Waarschijnlijk verbleef hij vanaf 1466 in het atelier van Andrea del Verrocchio in Florence en vanaf 1472 was hij eigen baas, hoewel hij nog enkele jaren als Verrocchio's helper optrad en in diens huis woonde. Omstreeks 1473 schilderde hij in een door Verrocchio ontworpen Doop van Christus (Uffizi, Florence) de meest linkse engel en een klein stuk van het landschap. Zijn streven om een landschapsverschiet weer te geven als een versluierde, summier aangeduide en toch als een organisch geheel herkenbare wereld, komt telkens in zijn schilderijen en tekeningen voor (1473; zeer suggestieve pentekening van een berglandschap, Gabinetto dei Disegni, Uffizi, Florence). Grote belangstelling had hij voor de menselijke fysionomie, een onderwerp dat hij in allerlei nuanceringen uitgebeeld heeft, zowel in ideale, schone als in bizarre en zeer realistische typeringen.
    Van 1483 tot 1499 verbleef Leonardo in Milaan aan het hof van hertog Ludovico Sforza. Deze vertrouwde hem het ontwerp voor een ruiterstandbeeld toe, waarin zijn vader Francesco Sforza verheerlijkt moest worden en waarvan de kunstenaar een 7 m hoog monument wilde maken. Het is nooit uitgevoerd, alleen heeft enkele jaren een gipsmodel op ware grootte bestaan en zijn enige fraaie tekeningen (zilverstift op blauw getint papier, Royal Library, Windsor Castle) bewaard gebleven. In deze tijd ontstonden schilderijen met voor Leonardo zo kenmerkende toepassing van .....   lees verder op onze speciale pagina over Leonardo da Vinci

     
  • De Franse filosoof en schrijver Jean-Paul Sartre werd geboren in Parijs op 21 juni 1905 en overleed daar op 15 april 1980.
    Hij was een van de grote figuren van existentialisme en existentiefilosofie, was vroegtijdig verweesd en werd opgevoed door zijn grootvader. Over zijn jeugd heeft hij op cynische wijze geschreven in zijn autobiografie Les mots (1963), waarin hij het burgerlijk patroon van zijn opvoeding scherp belicht. Na een studie filosofie aan de …cole Normale te Parijs (met befaamd geworden medeleerlingen als Maurice Merleau-Ponty, Robert Aron en Sartres levensgezellin, Simone de Beauvoir) was hij een aantal jaren leraar. Van 1932 tot 1934 verbleef hij met een studiebeurs in Duitsland, waar hij kennis maakte met existentiefilosofie, fenomenologie en psychoanalyse, wat van grote invloed werd op zijn latere werk. Vreemd genoeg leidde zijn verblijf aldaar - ten tijde van Hitlers opmars - nog niet tot politiek bewustzijn. Tijdens de oorlogsjaren nam hij na een jaar krijgsgevangenschap (1940-1941) deel aan het verzet en schreef hij ook zijn grote sombere studie l' tre et le nťant (1943). Daarin, en in de mislukte, 'optimistische' popularisering L'existentialisme est un humanisme (1946), maakt hij onderscheid tussen twee zijnsgebieden: het in-zich-zijn (en-soi) en het voor-zich-zijn (pour-soi). Het in-zich-zijn is het zijn der stoffelijke dingen, dat compact, onbepaald, zinloos en absurd is. Het voor-zich-zijn is het bewustzijn dat gekenmerkt wordt door intentionaliteit. Het bewustzijn is zich bewust van zijn vernietigende functie doordat het als het ware leegte in de dingen brengt. Sartre kent aan het bewustzijn een absolute en onbeperkte vrijheid toe. Zijn levensvisie is pessimistisch en atheÔstisch. Het menselijk bestaan is volgens zijn analyse uiteindelijk een mislukking, doordat het samenzijn onmogelijk is. De vrijheden van de 'geÔsoleerde' subjecten vernietigen en objectiveren elkaar. De mens staat hulpeloos alleen in een zinloze wereld van loutere feitelijkheid, waaraan hij door .....   lees verder op onze speciale pagina over Jean-Paul Sartre
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009