Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
15 februari

 
   
 • De Italiaanse natuurkundige en filosoof Galileo (Galilei) werd op 15 februari 1564 geboren in Pisa en was daar en ook in Padua hoogleraar.
  Galileo wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne astronomie. Als een van de eersten die een telescoop gebruikte, en waarschijnlijk de eerste die hem gebruikte voor astronomische waarnemingen, heeft Galilei vier manen van Jupiter ontdekt. Hij heeft ook de schijngestalten van de planeet Venus waargenomen, en kraters op de Maan.
  Galilei kan gezien worden als de vader van de moderne astronomie. Op grond van bovenstaande waarnemingen en de theorie van Nikolaus Copernicus kwam Galilei tot de conclusie dat de zon in het midden van ons zonnestelsel staat (de heliocentrische theorie).
  Eerder dacht men, op grond van de geschriften van Ptolemeus dat de aarde in het middelpunt van het gehele universum stond, en dat de zon, de planeten en alle sterren om de aarde heen draaien. Dit was ook een van de leerstellingen van de Rooms Katholieke kerk. Na een aantal jaren kwam Galilei dan ook in conflict met de Kerk, alhoewel hij zelf volhield dat zijn werk slechts een zuiver theoretische beschrijving inhield, en niet in conflict was met de godsdienst, die hijzelf ook aanhing. Hij meende juist te laten zien hoe doordacht het door God geschapene in elkaar zat. Toch werd Galilei gedwongen afstand te nemen van zijn ontdekkingen, en werd hij in een kerkelijk proces veroordeeld tot levenslang huisarrest, van 1633 tot 1642. Overigens nam de paus pas stappen nadat Galilei een satire had geschreven waarin de paus werd voorgesteld als een dwaas.
  In 1633 was Galileo al een oude man van 69 jaar. Of hij na het vernemen van het vonnis inderdaad "Eppure si muove" (en toch beweegt zij - nl. de aarde om de zon) heeft gepreveld is onzeker maar dit is wel een bekende anekdote. Galileo overleed op 8 januari 1642 in Arcetri, bij Florence.
  In 1737 werden de stoffelijke resten van Galileo opgegraven en overgebracht naar de Santa Croce-kerk in Florence, waar nu een fraai grafmonument te bewonderen is. Bij de opgraving is om onduidelijke redenen de middelvinger van zijn rechterhand afgehakt. Dit relikwie is te bezichtigen in het Museo di Storia della Scienza, ook in Florence.
  Pas in 1992, 359 jaar na het proces, heeft Paus Johannes-Paulus II een excuus uitgesproken, waarmee Galilei's naam eindelijk werd gezuiverd en Galilei zelfs werd erkend als een gelovig mens.
   
 • Op 15 februari 1710 werd de Franse Koning Lodewijk XV (de vijftiende) geboren in Versailles.
  Hij was koning van 1715 tot 1774, stamde uit het Huis Bourbon en was een achterkleinzoon van Lodewijk XIV (de zonnekoning) en zoon van Lodewijk, hertog van Bourgondië. Hij stond tot 1723 onder het regentschap van Filips, hertog van Orléans. Hij huwde Maria Leszczynska, de dochter van een verdreven Poolse koning (1725), op instigatie van Lodewijk Hendrik van Bourbon, prins van Condé.
  Deze voerde tot 1726 feitelijk het bewind en vreesde dat bij een kinderloos overlijden de kroon aan de Spaanse Bourbons of aan Orléans zou overgaan. Na het overlijden van kardinaal De Fleury, opvolger van Condé, vatte de koning het plan op zelf te regeren, maar liet zich in feite beheersen door zijn maîtresses: de drie zusters Nesle, onder wie de hertogin de Châteauroux (tot 1744), de markiezin de Pompadour (tot 1764), de gravin Du Barry (tot 1774). Terwijl Fleury in de Poolse en de Oostenrijkse Successieoorlogen 's lands prestige nog had weten te handhaven, moest de gunsteling van Madame de Pompadour, Choiseul-Amboise, na de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) Frankrijks belangrijkste koloniën, Canada en Louisiana, alsmede de overheersende positie in Voor-Indië prijsgeven.
  Daartegenover stond de verwerving van Lotharingen (1766) en Corsica (1768). De koning amuseerde zich door het onderhouden van een eigen diplomatie ( 'le secret du roi'), naast de officiële politiek, en interesseerde zich enigermate voor de strijd tussen de jansenistische parlementen en de jezuïeten, totdat de laatsten in 1764 verbannen werden. Aanvankelijk genoot de koning nog een grote populariteit (Louis le bien aimé), maar door zijn levenswijze verspeelde hij die geheel. Dit kwam o.a. tot uiting door de aanslag van Robert-François Damiens (5 januari 1757). Toen Maupeou, de opvolger van de in 1770 ten val gebrachte Choiseul, de zich tegen nieuwe belastingen verzettende parlementen ophief (1771), was de publieke opinie geheel tegen de regering. Lodewijk de vijftiende overleed op 10 mei 1774 aan kinderpokken. De begrafenis moest bespoedigd worden wegens de dreigende houding van het volk.
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009