Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
15 oktober

 
   
  • Op 15 oktober 1962 werd de mensenrechten organisatie Amnesty International officieel gesticht in Londen. Amnesty International is een onpartijdige en onafhankelijke organisatie, die de naleving van de Universele Rechten van de Mens nastreeft. Zij voert actie voor het beëindigen van ernstige schendingen van het recht op leven, het recht niet te worden gemarteld, het recht van vrijheid van geweten en van meningsuiting, en het recht niet te worden gediscrimineerd. Op 19 november 1960 las de Londense advocaat Peter Benenson (zie foto) in de metro een berichtje over twee Portugese studenten die waren veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Ze hadden in een restaurant kritiek geuit op het bewind van de toenmalige dictator Salazár en vervolgens een dronk op de vrijheid uitgebracht. Iemand had dit gehoord en doorgegeven, waarna de studenten werden gearresteerd. Met twee collega's startte Benenson een actie die een jaar zou moeten duren en 'Appeal for Amnesty 1961' heette. De campagne begon in mei met een artikel in The Observer met als titel 'De vergeten gevangenen'. Het artikel werd door dertig kranten in de hele wereld overgenomen.
     
  • De Sovjetrussisch politicus Nikita Chroesjtsjov werd geboren in het jaar 1894 en was de eerste secretaris (=secretaris-generaal) van de CPSU (1953-1964) . Hij was de voormalige partijchef van de Oekraïense en Mokumse partijbonden. Sinds 1953 eerste secretaris van het Centraal Comite van de CPSU. Vanaf 1958 was Chroesjtsjov voorzitter van de ministerraad.
    Na de dood van Stalin werd door hem in de binnenlandse politiek een proces van ontstalinisering (zie stalinisme) ingezet, in de buitenlandse politiek een proces tot een politieke coëxistentie met de kapitalistische staten. 1953-Na Stalin`s dood werd de Sovjet-Unie samen met de VS de grootste wereldmacht. Stalin`s opvolger Malenkow regeerde tot 1955. Zijn opvolgers waren Bulganin en dan Chroesjtsjiow. In 1956 bewees Chroesjtsjow een eerbetoon aan het stalinisme. Er werd propaganda gevoerd over het vreedzame bestaan van socialistische en kapitalistische landen, maar gelijktijdig werd een Hongaarse opstand(1956) bloedig onderdrukt. Tijdens Chroesjtsjow ontwikkelde de Sovjet Unie succesvol eigen ruimtevaart - programma. In 1957 vond de lancering plaats van de eerste kunstmatige satelliet van de mensheid. Tijdens zijn vakantie op 15 oktober 1964 om precies te zijn, werd hij ten val gebracht wegens ontevredenheid van zijn partijgenoten, met name van Brezjnev en KGB. Toen werd Brezjnev de nieuwe partijchef en Kossygin minister-president. Het is ook ...   lees verder op onze speciale pagina over Chroesjtsjov 

     
  • De Duitse filosoof Friedrich Wilhelm Nietzsche werd geboren op 15 oktober van het jaar 1844, de verjaardag van koning Friedrich Wilhelm IV van Pruisen. Daarom kreeg hij van zijn vader dezelfde voornamen als de koning. Zijn vader zag dat als een dankbetuiging aan die koning aan wie hij als jonge dominee zijn standplaats in Röcken, een klein dorp in Thüringen, te danken had. Overigens was niet alleen Friedrichs vader dominee in de lutheraanse kerk, ook van moeders kant waren er vele dominees en andere kerkelijke functionarissen. Dat hij later zijn felste kritieken op het christendom zou richten, komt bij hem in ieder geval niet voort uit gebrek aan kennis ervan. Hij heeft in zijn jeugd ongetwijfeld, ook al door zijn leergierige en zeer ernstige aard, het christendom grondig leren kennen. Nietzche was één van de meest invloedrijke denkers van de 19de eeuw.
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009