Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
17 april

 
   
 • De Sovjetrussische politicus Nikita Chroesjtsjov werd geboren op 17 april 1894 en was de eerste secretaris-generaal van de CPSU (1953-1964).
  Chroesjtsjov ( of Khrushchev ) was de voormalige partijchef van de Oekra´ense en Mokumse partijbonden. Sinds 1953 eerste secretaris-generaal van het Centraal Comite van de CPSU. Vanaf 1958 was Chroesjtsjov voorzitter van de ministerraad.
  Na de dood van Stalin werd door hem in de binnenlandse politiek een proces van 'ontstalinisering' ingezet en in de buitenlandse politiek een proces tot een politieke coŰxistentie met de kapitalistische staten. Stalin`s opvolger Malenkow regeerde tot 1955. Zijn opvolgers waren Bulganin en dan Chroesjtsjiow. In 1956 bewees Chroesjtsjow een eerbetoon aan het stalinisme. Er werd propaganda gevoerd over het vreedzame bestaan van socialistische en kapitalistische landen, maar gelijktijdig werd een Hongaarse opstand (1956) bloedig onderdrukt. Tijdens Chroesjtsjow ontwikkelde de Sovjet Unie succesvol een eigen ruimtevaart - programma. In 1957 vond de lancering plaats van de eerste kunstmatige satelliet van de mensheid: de Russische "Sputnik" 1 (Hoofdontwerper Sergei Koroljov) - 1954: De Russische semi - eiland Krim werd door Chroesjtsjow bij de Oekra´ne gevoegd - 1961: De eerste bemande vlucht rond de aarde in een Windveer werd in 1961 gerealiseerd door de USSR. Juri Gagarin deed dat met de "Wostok 1" die de eerste mens in het heelal was gelanceerd - 1965: In 1965 verliet de Sovjetrussische kosmonaut Alexei Leonow z'n ruimteveer en zweefde als eerste mens vrij in het heelal dichtbij de aarde. Vanaf 1958 werd Chroesjtsjow alleenheerser, de binnenlandse politiek werd geliberaliseerd. Ideologie werd steeds belangrijker ....   lees verder op onze speciale pagina over Chroesjtsjov

   
 • Op 17 april 1521 werd Maarten Luther verbannen uit de Rooms Katholieke Kerk.
  Maarten Luther wordt aanzien als de revolutionair in de katholieke kerk : hij bracht de Reformatie op gang en legde de grondslag voor het Protestantisme. Hij formuleerde zijn bezwaren in 95 stellingen en hing die in 1517 aan de deur van de kerk van Wittenberg om er een discussie mee uit te lokken.
  In 1483 werd Maarten Luther in een uit een boerenachtergrond stammende mijnwerkersfamilie in Eisleben geboren. Vanaf 1488 bezoekt hij de Latijnse school te Mansfeld. In Maagdenburg en later in Eisenach vervolgt hij zijn schooljaren. Seder 1501 studeert hij in Erfurt met het doel jurist te worden.
  Toch brak de jonge man in 1505 volledig met dit voornemen, om in het Augustijnerklooster te Erfurt in te treden. Met deze beslissing die door het zijn hele leven stempelende zoeken naar een genadige God en zijn wil bepaald was, begon de ontwikkeling tot hervormer van de kerk. Eigen negatieve ervaringen met de kerkelijke genademiddelen bewerkten naast groeiende kritiek op kerkelijke misstanden voor alles een gedegen discussie met de Middeleeuwse theologie.
  De openlijke kritiek op het misbruik van de aflaat in 1517 leidde, in plaats van het gesprek waar op gehoopt werd, tot de opening van het ketterproces dat met het uitspreken van de kerkelijke ban en de rijksban in 1521 werd afgesloten. Om Luthers leven te beschermen, gebood keurvorst Frederik een voorgewende overval. Bijna een jaar lang leefde Luther als jonker J÷rg op de Wartburch. Daar vertaalde hij het Nieuwe Testament in de Duitse taal.
  De zichtbare breuk in het persoonlijk leven met het bestaan van een monnik heeft Luther met zijn huwelijk met de voormalige non Katharina van Bora bekrachtigd. Daarmee was het fundament voor het evangelische predikantsgezin gelegd. Na de door Luther afgwezen boerenopstand in 1525 bevorderde ....   lees verder op onze speciale pagina over
  Maarten Luther 
 
   

Geschiedenis van vandaag

ę copyright WorldwideBase 2005-2009