Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
1 november

 
   
 • 1 november 1942 is de geboortedag van de gekende en omstreden pornokoning Larry Flynt. Flynt was een belangrijk voorvechter van de vrijheid van meningsuiting en was de maker van het blootblad Hustler, de rauwe variant van het brave Playboy.
  In eerste instantie ging het voornamelijk om het geld. De eerste exemplaren van het ongekend pikante blad gingen als warme broodjes over de toonbank. In het puriteinse Amerika werd echter al snel een tegenbeweging georganiseerd onder aanvoering van conservatieve volksvertegenwoordigers die zich erg opwonden over de verloedering van de samenleving. Wat volgde was een reeks spectaculaire processen, waarin Flynt zich succesvol beriep op de vrijheid van meningsuiting.
   
 • De geschiedenis van 1 november : Allerheiligen
  Allerheiligen of Feest van alle Heiligen, is een christelijke feestdag waarop alle heiligen van de Rooms-Katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht. Het feest wordt sinds de negende eeuw gevierd op 1 november.
  De Byzantijnse kerk kende in de vierde eeuw al een gedenkdag op 13 mei voor alle heilige martelaren. Deze dag werd waarschijnlijk in de zevende eeuw in de Rooms-Katholieke kerk overgenomen. In de achtste eeuw werd de dag uitgebreid tot feestdag voor alle heiligen. Paus Gregorius IV riep deze dag in 837 uit als algemene en officiŽle Rooms-Katholieke gedenkdag voor alle heiligen en stelde de datum vast op 1 november. Omdat het Protestantisme heiligenverering afwijst, wordt Allerheiligen in de Protestantse kerk niet gevierd.
  Bij de kerkelijke viering van Allerheiligen wordt het thema van het einde der tijden behandeld. Er worden missen opgedragen aan alle heiligen en kerkhoven bezocht. Het leven van de heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht en als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven.
  Het feest dient samen met Allerzielen (2 november) om het doodsbesef te versterken, het geloof te verdiepen en te wijzen op de verbondenheid van de gelovigen met de doden.
  Op de avond vůůr en de middag en avond vŠn Allerheiligen worden voorbereidingen getroffen voor het feest van Allerzielen (2 november). In alle Rooms-Katholieke streken worden de kerkhoven worden schoongemaakt en met bloemen versierd.
  1 november is tot in de twintigste eeuw ook een belangrijke kalenderdag geweest in het dagelijks leven, vooral van boeren en kooplieden.
  In de agrarische wereld was 1 november het begin van het winterseizoen en van de werkzaamheden binnenshuis (november is slachtmaand), de datum waarop de kachel en de winterkleren weer van zolder werden gehaald.
  Verder was 1 november de dag waarop lonen werden uitbetaald, nieuwe pachttermijnen ingingen en knechten en meiden in dienst traden. Ook de najaarsmarkten werden vaak op 1 november gehouden. Behalve voor het doen winterinkopen was een bezoek aan de najaarsmarkt ook een gelegenheid om uit te gaan.
   
 • Op 1 november 1755 werd twee derde van Lisabon vernield door een hevige aardbeving. Naar schatting vielen er ongeveer 60.000 slachtoffers.
   
 • Op 1 november 1940 vond men in de grotten van Lascaux (Dordogne) een prehistorische muurtekening.
   
 • Op 1 november 1984, een dag na de moord op zijn moeder Indira, werd Rajiv Gandhi benoemd tot eerste minister van India.
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009