Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
23 april

 
   
 • De beroemde Engelse acteur, dichter en toneelschrijver William Shakespeare, werd geboren in Stratford-on-Avon op 23 april 1564. Hij overleed in diezelfde plaats op 23 april 1616.
  Shakespeare werd reeds tijdens zijn leven erkend als de grootste van het twintigtal auteurs die de schouwburgen in het Elizabethaanse Londen van 60 ŗ 70 stukken per jaar voorzagen.
  Zijn vader was John Shakespeare, waarschijnlijk rooms-katholiek en vrij zeker analfabeet, een zakentalent, dat opklom van eenvoudig agrariŽr via handschoenmaker en huidenkoper tot raadslid en burgemeester van Stratford; zijn moeder was Mary Arden, dochter van een aanzienlijk landeigenaar.
  Hoewel toneelstukken niet beschouwd werden als serieuze literatuur, en toneelschrijvers, in tegenstelling tot toneelspelers, nauwelijks bekendheid genoten, is over Williams leven relatief veel bekend. Volgens een uitlating van zijn vriend en geleerde collega Ben Jonson beheerste Shakespeare enig Latijn en Grieks; een klassieke vorming blijkt bovendien uit de brede kennis van de - anglicaans-humanistisch gepresenteerde - oudheid die uit zijn oeuvre spreekt.
  Op 25 nov. 1582 trouwde Shakespeare met Anne Hathaway, dochter van een herenboer; zes maanden later werd Susanna geboren en in 1585 de tweeling Hamnet en Judith. Over de periode daarna zijn geen biografische gegevens bekend tot aan een dagboeknotitie van de Londense bordeel- en schouwburgeigenaar ....   lees verder op onze speciale pagina over William Shakespeare 

   
 • Op 23 april 1993 overleed de Nederlandse schrijver/dichter Bertus Aafjes.
  Lambertus Jacobus Johannes (echte naam) werd geboren te Amsterdam op 12 mei 1914 en overleed te  Venlo op 23 april 1993. Aafjes volgde een tijd een priesteropleiding, studeerde archeologie in Leuven en Rome en werd uiteindelijk journalist. Uit zijn eerste bundels blijkt een zangerig talent dat voorkeur heeft voor romantische motieven: verliefdheid en weemoed, de schoonheid van de vrouw en van de natuur. Zijn grote succes kwam met het omvangrijke autobiografische dichtwerk Een voetreis naar Rome (1946). Tijdens een verblijf in Egypte schreef hij de indrukwekkende sonnettenbundel Het koningsgraf (1948). Bijbelse inspiratie, gepaard aan moderne bezinning op het wezen van het woord, vormt de oorsprong van het rijmloze dichtwerk In den beginne (1949). In latere, schaarse bundels toont zijn dichterschap geen stijging. Zijn voorliefde voor reizen werd in dienst gesteld van journalistieke beschrijvingen, die mede door hun persoonlijke sfeer en stilistisch gehalte een grote lezerskring verwierven. Aafjes schreef ook verhalen en kinderboeken en vertaalde op zeer persoonlijke wijze Homerus' Odyssee (1965), Des Knaben Wunderhorn en oude Egyptische poŽzie. Reizen naar Japan in 1958, 1964 en 1970 vonden in de jaren 1969-1973 hun neerslag in een aantal verhalenbundels over de rechter Ooka, die in Edo (het huidige Tokio) in de eerste helft van de 18de eeuw als opperrechter uitmuntte door scherpzinnige oplossingen van schijnbaar onontwarbare juridische problemen.
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009