Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
24 april

 
   
  • Op 24 april 1971 vonden er in Washington D.C. grote betogingen plaats tegen de oorlog in Vietnam. Diezelfde dag voerden Noord-Vietnamese troepen een aanval uit op Zuid-Vietnamese installaties (o.a. munitiedepots). De dag ervoor hadden in Amerika nog honderden Vietnam-veteranen symbolisch hun oorlogsdecoraties ingeleverd.
     
  • De Franse heilige, ordestichter en bezieler van verschillende caritatieve werken Sint Vincentius a Paulo  werd geboren in Landes, op 24 april 1581. Hij overleed te Parijs op 27 september 1660.
    Hij werd in het jaar 1600 tot priester gewijd. Hij verbleef enige tijd in Rome en Vicente de Paulzou (volgens een traditie die door velen wordt aangevochten) in 1605 in handen van Turkse zeerovers zijn gevallen en als slaaf verkocht zijn in Tunis, vanwaar hij in 1607 wist te ontvluchten. Hij sloot zich vervolgens aan bij de groep priesters waarmee Pierre de Bérulle tot een hervorming van de clerus zocht te komen, werd in 1612 pastoor te Clichy en daarna (1613) huisleraar en kapelaan van de voorname familie Gondi. In 1619 werd hij benoemd tot hoofdaalmoezenier van de gevangenen op de galeien, voor wier lotsverbetering hij zich inspande. Door het houden van volksmissies (voor het eerst in 1617) bezielde hij vele Franse katholieken met nieuwe geloofsijver. Ook ijverde hij voor de hervorming van de clerus en voor de praktische organisatie van de seminaries, door het Concilie van Trente voorgeschreven. Van 1643 tot 1652 maakte hij deel uit van de Conseil de conscience, die o.a. de bisschopsbenoemingen onder zijn bevoegdheid had, maar hij werd hieruit verwijderd door kardinaal Mazarin, tegen wiens politieke benoemingen hij zich verzette. Hij stond koning Lodewijk XIII bij in diens stervensuur.
    De door hem opgerichte instellingen kwamen tot grote bloei. In 1617 bracht hij de eerste plaatselijke vereniging tot stand van vrouwen (Dames de la Charité), die de verplichting op zich namen armen en zieken te helpen; dergelijke verenigingen werden daarna in talrijke andere plaatsen opgericht. In 1625 stichtte hij de Congregatie van de Missie en in 1633, samen met de weduwe Louise de Marillac, de Filles de la Charité (Dochters van de Liefde; in Duitsland: Barmherzige Schwestern).
    De spiritualiteit van Vincentius was vooral gericht op de praktijk van eenvoud, armoede, nederigheid, zachtheid, versterving en zieleijver. Hij werd in 1729 zalig en in 1737 heilig verklaard. Paus Leo XIII verhief hem tot patroon van alle verenigingen van liefdadigheid en van de ziekenhuizen. Zijn feestdag is op 27 september.
 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009