Geschiedenis van vandaag

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Geschiedenis van
25 april

 
   
  • De Franse koning Lodewijk de negende (Louis IX) bijgenaamd de Heilige werd geboren in Poissy op 25 april 1214 en overleed nabij Tunis op 23 augustus 1270. Lodewijk de negende was een zeer sociaal en caritatief ingesteld persoon.
    Hij was koning van 1226 tot 1270, uit het Huis Capet, zoon van Lodewijk VIII, stond aanvankelijk onder voogdijschap van zijn moeder, Blanche van CastiliŽ. Zijn intense vroomheid, die zijn politiek realisme niet in de weg stond, uitte zich m.n. in de deelname aan de Zevende Kruistocht (1248Ė1250), waarin hij gevangen werd genomen, terwijl hij na vrijlating nog vier jaar in SyriŽ verbleef, tegen Frankrijks belangen in. Hetzelfde geldt voor de Achtste Kruistocht, gericht tegen Tunis, waarbij Lodewijk de dood vond. Toch wist Lodewijk het interne evenwicht van het koninkrijk te verzekeren, door het bestuurlijk kader van Filips II August met baljuws uit te bouwen en deze door een kader van rechtsgeleerde controleurs te overkoepelen (1247). Verder ontwikkelden zich twee secties uit de Curia regis: enerzijds de centrale koninklijke rechtbank, het latere Parlement van Parijs, en anderzijds de Rekenkamer, voor de financiŽle sector. De territoriale expansie was beperkt en werd slechts afgerond met de aankoop van de territoria Blois, Chartres en M‚con. Lodewijk trad verder zeer vaak op als scheidsrechter in de internationale Europese politiek, o.m. in de opvolgingsstrijd tussen Avesnes en Dampierres in Vlaanderen en Henegouwen (1246 en 1256) en in het conflict tussen de Engelse koning Hendrik III en diens vazallen (1264). Lodewijk was in 1234 gehuwd met Margaretha van Provence. Hij werd in 1297 gecanoniseerd.
     

  • Edward II ook genoemd Edward of Carnarvon werd geboren in Carnarvon op 25 april 1284 en overleed in  Berkeley Castle op 21 september 1327. Hij was koning van Engeland van 1307 tot 1327, afkomstig uit het Huis Plantagenet en kwam als vierde zoon van Edward I op de troon wegens overlijden van zijn oudere broers.
    In 1308 trouwde hij met Isabella, dochter van Filips IV van Frankrijk. Bij het begin van zijn regering ontsloeg hij de ambtenaren en rechters van zijn vader en vertrouwde de macht toe aan een gunsteling van Franse afkomst, Pier Gaveston, die hij graaf van Cornwall maakte. De Engelse baronnen kwamen in opstand tegen dit bewind en slaagden erin Gaveston te doen verbannen en hem ten slotte te laten vermoorden (1312). Ze dwongen Eduard II het toezicht te aanvaarden van een regeringsraad van 21 baronnen, de Lords Ordainers (1310). In zijn oorlog tegen Schotland leed Eduard de nederlaag van Bannockburn (1314). Hij gaf vervolgens de teugels van het bewind aan een andere gunsteling, Hugh Despenser, en weer kwamen de baronnen in opstand. Ze dwongen Eduard de familie Despenser te verbannen, maar in 1322 verkreeg Eduard de overhand. In 1326 werd hij echter tot troonsafstand gedwongen ten gunste van Eduard III, nadat Isabella en Roger Mortimer in Noord-Engeland waren geland met een Nederlandse scheepsmacht en vele Henegouwse edelen onder bevel van Jan van Beaumont. De adel sloot zich bij hen aan, Eduard sloeg op de vlucht, werd te Neath gevangengenomen en in Berkeley Castle vermoord. Bertolt Brecht en Christopher Marlowe kozen Eduard II als onderwerp voor een toneelstuk.

 
   

Geschiedenis van vandaag

© copyright WorldwideBase 2005-2009